Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Parengti Sporto paskirties inžinerinio statinio – futbolo aikštelės Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., J. Basanavičiaus g. 17, statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti Sporto paskirties inžinerinio statinio – futbolo aikštelės Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., J. Basanavičiaus g. 17, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybos adresas – Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., J. Basanavičiaus g. 17

Statinio paskirtis – Sporto paskirties inžinerinis statinys

Statytojas – Vilkaviškio „Ąžuolo“  progimnazija

Projektuotojas – UAB „Vilkaviškio architektūros biuras“, Vilkaviškis, J. Basanavičiaus a. 11-205, tel. Nr. 8-342-51197, 8-615-18410, el. paštas: vabiuras@gmail.com

Projekto vadovas – Alė Gailevičienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 804, kontaktinė informacija: el. paštas: ale.gailevičiene@gmail.com, tel. 8 342-51197.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilkaviškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilkaviskis.lt bei UAB Vilkaviškio architektūros biuras  patalpose Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., J. Basanavičiaus a. 11-205 iki 2020-10-20 (susitarus tel. 8-342-51197).
Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti elektroniniu paštu ale.gaileviciene@gmail.com iki 2020-10-20.
Viešas susirinkimas įvyks 2020-10-20. 17.00 val. Vilkaviškio m. S. Nėries g. 1 (Savivaldybės administracijos 104 kabinete).

PRIDEDAMA:

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Pasidalinkite

Scroll to Top