Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Parengti Daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g. 13-28, Vilkaviškyje, dalies vaistinės patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas ir gyvenamojo namo paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g. 13-28, Vilkaviškyje, dalies vaistinės patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas ir gyvenamojo namo paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai.

1. Statybos adresas: Gedimino g. 13-28, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

2. Daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g. 13-28, Vilkaviškyje, dalies vaistinės patalpų paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas ir gyvenamojo namo paprastojo  remonto projektiniai pasiūlymai.

3. Projektuotojas – architektas Arnoldas Sinkevičius, tel. 8 686 52225 , arnoldas4@yahoo.com., Gedimino g. 16, Vilkaviškis.

4. Statytojas – UAB „Baltijos implantologijos centras“ tel. 8 631 55308 , info@baltijosic.lt, Gedimino g.13-28, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

5. Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti : Gedimino g. 16, Vilkaviškis, tel. 8 686 52225 ir Vilkaviškio r. sav. administracijos internetinėje svetainėje www.vilkaviskis.lt. iki  liepos 14 d.

6. Pastabas bei pasiūlymus prašome pateikti raštu arba žodžiu iki viešo susirinkimo pabaigos projektuotojui ar statytojui tel. 8 686 52225 , arnoldas4@yahoo.com .

7. Viešas susirinkimas vyks liepos 14 d. 17 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pastate, S. Nėries g. 1, 104 kab., Vilkaviškyje.

PRIDEDAMA:

 

Pasidalinkite

Scroll to Top