Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Parengtas Kvartalo, ribojamo Nepriklausomybės, Maironio, Vienybės, S. Nėries g. Vilkaviškio mieste, detalusis planas

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Kvartalo, ribojamo Nepriklausomybės, Maironio, Vienybės, S. Nėries gatvėmis Vilkaviškio mieste, detalusis planas.

(Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-39-22-6).

Planavimo pagrindas: Vilkaviškio r. sav. administracijos direktoriaus 2021-12-30 įsakymas Nr. B-ĮV-1578 „Dėl kvartalo, ribojamo Nepriklausomybės, Maironio, Vienybės ir S. Nėries gatvėmis Vilkaviškio mieste, detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų“.

Projekto tikslai:

 • numatyti gyvenamosios teritorijos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo galimybes, atsižvelgiant į esamą urbanistinę aplinką, inžinerines ir susisiekimo sistemas;
 • numatyti sveikos, saugios, darnios ir visavertės gyvenamosios aplinkos kūrimo galimybes;
 • suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygų;
 • sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui, maksimaliai išsaugant gamtinę aplinką.

Projekto uždaviniai:

 • detalizuoti Bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo reglamentus;
 • numatyti optimalų inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros vystymo tinklą: poilsio, sporto, vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą, inžinerinių komunikacijų koridorius, aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, infrastruktūros vystymo etapus;
 • planavimo procese įvertinti Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių degalų įstatymo bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas;
 • suformuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus žemės sklypus, numatant automobilių stovėjimo aikštelių įrengimą ar išplėtimą;
 • suformuoti teritorijas (žemės sklypus) socialinei infrastruktūrai, želdynų išsaugojimui ir plėtrai;
 • suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, siūlant naujų pastatų išdėstymą bei numatant sklypus galimam naujam užstatymui;
 • numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • numatyti pėsčiųjų ir dviračių takų ryšių sistemą, kitas susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingą servitutų poreikį;
 • nustatyti suformuotuose žemės sklypuose konkrečias Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
 • planavimo procese įvertinti Lietuvos Respublikos Atsinaujinančių degalų įstatymo bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas.

Atliekami tyrimai ir galimybių studijos – neatliekami.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nereikalingas.

Koncepcija ir/ ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas.

Detaliojo plano iniciatorius ir organizatorius:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, įm. k. 188710442, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, tel. Nr. (8 343) 60 062, el. p.: savivaldybe@vilkaviskis.lt.

Detaliojo plano rengėjas:

VĮ Valstybės žemės fondo* Kauno geodezijos ir žemėtvarkos skyrius, įm. k. 120093212, K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas. Projekto vadovė architektė Greta Sakavičienė, atestato Nr. A 2005, tel. Nr. 8 669 51 733, el. p.: greta.sakaviciene@vzf.lt.

* 2023-01-03 sujungimo būdu reorganizavus Valstybės įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, Valstybės įmonę Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrą „GIS-Centras“ ir Valstybės įmonę Valstybės žemės fondą, veiklą pradėjo Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, įm. k. 120093212. Įmonė perėmė visas reorganizuojamų valstybės įmonių teises ir pareigas.

Su detaliojo plano korektūros sprendiniais susipažinti galima nuo 2023-04-11 iki 2023-04-24 (10 darbo dienų) imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-39-22-6), Vilkaviškio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilkaviskis.lt, Vilkaviškio rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus skelbimų lentoje, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškyje.

Viešas svarstymas: Detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas vyks 2023-04-25 11:00 val. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje, III aukšte, Vilkaviškio rajono savivaldybėje, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškyje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

PRIDEDAMA:

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai (1 lapas)

Brėžiniai (2 lapas)

Pasidalinkite

Scroll to Top