Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Lapkričio 23 d. nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. lapkričio 23 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VL-19 numatomi svarstyti klausimai:
<…>;
13. Kunigiškių, Pajevonio piliakalnio su gyvenviete (u. k. 22991), Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Pajevonio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) piliakalniui numatoma formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina apsaugos zona, vertingosios savybės.
Aktu siūloma: Piliakalniui su gyvenviete apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), atitinkantį Taisyklių 16.1 papunkčio reikalavimus, patikslinti vertingąsias savybes (piliakalnio su gyvenviete piliakalniui vertingąja savybe nustatant reljefą).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

14. Ragaišių, Aspertavo piliakalnio, vad. Juodkalniu (u. k. 16193), Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Pajevonio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis registruotas Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) piliakalniui numatoma formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina apsaugos zona, vertingosios savybės.
Aktu siūloma: Vadovaujantis NKPAĮ 8 straipsnio 9 dalies ir 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes (nustatant kultūrinį sluoksnį).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

15. Šakių piliakalnio (u. k. 3704), Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Šakių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Piliakalnis registruotas Kultūros vertybių registre.
Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2) piliakalniui numatoma formuoti žemės sklypą; 3) apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Į-244 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“ pakeitimo“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: Tikslintina apsaugos zona, vertingosios savybės.
Aktu siūloma: Vadovaujantis NKPAĮ 8 straipsnio 9 dalies ir 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes (nustatant kultūrinį sluoksnį).
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.
<…>.

Posėdžio pradžia 13 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Pasidalinkite

Scroll to Top