Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Kvietimas neformaliojo vaikų švietimo teikėjams teikti neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas akreditavimui

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjus teikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai NVŠ programas akreditavimui.           

Nauji NVŠ teikėjai, prieš teikdami paraišką(-as), turi atlikti sekančius veiksmus:

1. Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau – KTPRR) NVŠ teikėjai iki 2019 m. lapkričio 29 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Žydrei Žilinskienei (216 kab.) įstaigos nuostatus/įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančias dokumentų kopijas (galima el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt) ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą:

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (juridiniams asmenims).

Prašymas-duomenų registravimo kortelės forma (fiziniams asmenims, laisviesiems mokytojams).           

2. Užsiregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/.

Konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė tel. 8 342 60 090, el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

3. Užpildyti  Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (nuoroda) NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedą) ir pagal gautus prisijungimo slaptažodžius įkelti ją į KTPRR.

4. Kai programa bus įregistruota KTPRR ir jai bus suteiktas nuolatinis KTPRR programos kodas, NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką(-as) su prašymu dėl Neformaliojo vaikų švietimo programos akreditavimo, pateikti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (304 kab.) arba atsiųsti paštu (Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui S. Nėries g. 1, Vilkaviškis) ne vėliau kaip iki 2019 m.  gruodžio 6 d.

Informacija ir konsultacijos apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą nuo 2019 m. lapkričio 7 d. teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (kontaktiniai asmenys: Daiva Gvazdaitienė tel. 8 342 60 063, el. p. daiva.gvazdaitiene@vilkaviskis.lt ir Žydrė Žilinskienė tel. 8 342 60 090, el. p. zydre.zilinskiene@vilkaviskis.lt

Visą naudingą informaciją rasite:

https://www.lmnsc.lt/nvs-programu-tikslinis-finansavimas/

https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra/

Patalpų nuoma

Pasidalinkite

Scroll to Top