Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis

2023 m. kovo 30 d. 11 val. kviečiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimu reikalų tarybos posėdis. Posėdis vyks Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro skyriaus Atvirame jaunimo centre (Vytauto g. 26, Vilkaviškis).

Darbotvarkė:

  1. Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos organizavimo ir iššūkių Vištyčio seniūnijoje bei Vilkaviškio rajone.
  2. Dėl Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro skyriaus Atviro jaunimo centro teritorinių padalinių Karkliniuose ir Pilviškiuose veiklos organizavimo ir iššūkių.
  3. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo politikos prioritetų patvirtinimo (teikite pasiūlymus).
  4. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto B-SP-54 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1052 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymo.
  5. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto B-SP-55 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“ svarstymo.
  6. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų Kultūros, sporto ir jaunimo programos 3 tikslo ,,Didinti paslaugų jaunimui patrauklumą“ įgyvendinimui skirtų lėšų paskirstymo.
  7. Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019–2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
  8. Kiti klausimai.

Pasidalinkite

Scroll to Top