Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Kviečiame susipažinti su parengtais „Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą plano“ sprendiniais

Informuojame, kad parengti „Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą plano“ sprendiniai.

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, tel.: (8-342) 60 064, el. paštas: savivaldybė@vilkaviskis.lt, interneto svetainė: www.vilkaviskis.lt.

Plano rengėjas: VGTU Teritorijų planavimo institutas, projekto vadovas Jurgis Zagorskas, tel.: +37068814666.

Planavimo pagrindas: Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. B-TS-223 ,,Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą, plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo tikslai:

 1. numatyti optimalią dviračių tako trasą aplink Paežerių ežerą;
 2. atlikus sąnaudų ir naudos analizę, numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias teritorijas, žemės paėmimui visuomenės poreikiams, privačios ar valstybinės žemės padalijimą, suformuojant atskirus sklypus;
 3. numatyti dviračių takui ir poilsio aikštelėms funkcionuoti reikalingas teritorijas, servitutus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 4. esant reikalui rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams;
 5. derinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir susisiekimo infrastruktūros plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Planavimo uždaviniai:

 1. numatyti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas;
 2. numatyti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrai ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
 3. numatyti infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus bei nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 4. numatyti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrai funkcionuoti reikalingų statinių išdėstymą;
 5. atlikus sąnaudų ir naudos analizę, numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias teritorijas, žemės paėmimui visuomenės poreikiams, privačios ir valstybinės žemės padalijimą, parengiant atskirų sklypų suformavimo schemas, nurodant konkrečius plotus ir koordinates;
 6. parengti prašymo NŽT paimti žemę visuomenės poreikiams projektą, pagrįstą sąnaudų ir naudos analizės rezultatais, taip pat visuomenės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais.
 7. atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingas plano rengimui.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilkaviskis.lt, bei teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. S-VT- 39-19-594.

Planavimo terminai: 2019-2020 metai.

Planuojamos   teritorijos   adresas –teritorija aplink Paežerių ežerą.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros neatliekamos.

Teritorijos vystymo koncepcija rengimas: nerengiama.

Specialiojo plano sprendinių viešinimas: Susipažinti su šio specialiojo plano sprendiniais galima nuo 2021-05-13 iki 2021-05-27 TPDRIS (tpdris.lt) paslaugos Nr. S-VT- 39-19-594, planavimo organizatoriaus (Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos) S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos informacinėje sistemoje (https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/) ir Vilkaviškio miesto seniūnijos (J. Basanavičiaus a. 7, 70101 Vilkaviškis) bei Šeimenos seniūnijos (J. Basanavičiaus a. 7, 70101 Vilkaviškis) skelbimų lentose.

Projekto sprendinių viešas svarstymas įvyks 2021-05-31 d. 15:00 val. Pagal Aplinkos ministerijos rekomendacijas šalyje paskelbto karantino laikotarpiu viešas svarstymas bus vykdomas elektroninėmis komunikacijos priemonėmis (Zoom platformoje – prašome iš anksto įdiegti Zoom programą jūsų kompiuteryje arba išmaniajame telefone). Nuorodos prisijungimui:

Viešo svarstymo ID: 927 0022 3653

Prisijungimas iš kompiuterio:

https://liedm.zoom.us/j/92700223653

Prisijungimas išmaniuoju telefonu:

+37052141488,,92700223653# Lithuania

+37037999260,,92700223653# Lithuania

Prisijungimas skambinant išmaniuoju telefonu

+370 5214 1488 Lithuania

+370 3799 9260 Lithuania

Meeting ID: 927 0022 3653

Išsamesnė informacija teikiama: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, S. Nėries g. 1, tel. Nr. (8 342) 60 197; el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt,  www.vilkaviskis.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu  savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir viešinimo metu.

PRIDEDAMA:

Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą, planas

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų, numatant dviračių taką palei Paežerių ežerą, specialiojo plano sprendiniai

Pasidalinkite

Scroll to Top