Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Kovo 2 d. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos posėdis

Informuojame, kad 2022 m. kovo 2 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kurio metu planuojama svarstyti:

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Rementiškių, Šapalų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 46798), Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Šapalų k.,  apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.

Papildoma informacija:

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: suteikti apsaugą Rementiškių, Šapalų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietei, nustatyti vertingąsias savybes (piliakalniui su gyvenviete – reljefą; piliakalniui – aikštelę, pylimą, reljefą,griovį, šlaitus, kultūrinį sluoksnį; gyvenvietei – reljefą, kultūrinį sluoksnį), nacionalinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

Pasidalinkite

Scroll to Top