Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informuojame visuomenę apie Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo projektinius pasiūlymus

  1. Statinio projekto pavadinimas – Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo, Vilkaviškio raj. sav. teritorijoje supaprastintas statybos projektas.
  2. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris – Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorija.
  3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai – kiti inžineriniai statiniai.
  4. Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas: UAB „Conlista“, į. k. 302315841, Jurgio Lebedžio g. 1-1003, LT-08247 Vilnius.
  5. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo kontaktai: UAB „Conlista“, į. k. 302315841, Jurgio Lebedžio g. 1-1003, LT-08247 Vilnius, kontaktinis asmuo Kęstutis Bakanauskas, el. p. bakanauskas@gmail.com, tel.+37061008105.
  6. Statytojas – UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, į. k.151479265, Vokiečių g. 10, LT-68300 Marijampolė, tel. 8 343 50034.
  7. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Savivaldybės puslapyje www.vilkaviskis.lt
  8. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – iki 2020-03-18 d. 16.00 val., el. paštu: bakanauskas@gmail.com.
  9. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas – 2020 m. kovo 18 d., 17.00 val., Tarybos posėdžių salė (3 aukšte), adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

PRIDEDAMA:

Projektiniai pasiūlymai

Schemos

Vaizdinė medžiaga

Pasidalinkite

Scroll to Top