Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informuojame visuomenę apie Antžeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo projektinius pasiūlymus

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame visuomenę apie techninio projekto projektinių pasiūlymų viešinimą.

STATINIO STATYBVIETĖS ADRESAS: Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorija.

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS: Kiti inžineriniai statiniai.

STATINIO KATEGORIJA: nesudėtingasis.

STATYBOS TIKSLAS: Sukurti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą Vilkaviškio rajono  savivaldybės teritorijoje.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGĖJAS: UAB „Conlista“, į. k. 302315841, Jurgio Lebedžio g. 1-1003, LT-08247, Vilnius, kontaktinis asmuo –  Kęstutis Bakanauskas, el. p. bakanauskas@gmail.com, tel.: (+370) 610 08 105.

STATYTOJAS: UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ į. k.151479265, Vokiečių g. 10, LT-68300 Marijampolė, el. p. bakanauskas@gmail.com, tel. 8 343 50034.

SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ADRESAS:

Svetainėje www.vilkaviskis.lt

Kontaktinis asmuo – Darius Bunikis, tel.: 8 342 60073, darius.bunikis@vilkaviskis.lt ; K. Bakanauskas, el. p. bakanauskas@gmail.lt, tel.: (+370) 610 08 105.

PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS: visuomenės atstovai pasiūlymus Projektuotojui ir Statytojui gali teikti iki 2020 m. balandžio 9 d. 16:00 elektroniniu paštu arba raštu projekto rengėjo nurodytais adresais.

VIEŠAS SUSIRINKIMAS:

Viešas susirinkimas vyks 2020-04-16, 17.00 val. nuotoliniu būdu.

Prisijungti prie tiesioginės transliacijos galite paspaudę ant žemiau esančios nuorodos:

https://www.zoom.us/join

Meeting ID: 865 3718 6996
Password: 022748

PRIDEDAMA:

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Pasidalinkite

Scroll to Top