Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informuojame, kad pradedamas rengti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, Tel. (8 342) 60 062, el.p. savivaldybe@vilkaviskis.lt, interneto svetainė: www.vilkaviskis.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. B-ĮV-1206 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos tvirtinimo“.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD numeris K-RJ-39-20-581.

Planas: Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas.

Planavimo rūšis ir lygmuo: savivaldybės lygmens teritorijos bendrasis planas.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorija, preliminarus plotas – apie 1258 km².

Bendrojo plano koregavimo rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Bendrasis planas koreguojamas nekeičiant galiojančio Bendrojo plano sprendinių esmės. Bendrojo plano korektūra yra kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, nekeičiantis planuojamos teritorijos koncepcijos bei funkcinio vystymo krypčių, teritorijos naudojimo bei apsaugos principų  bei Bendrojo plano sprendiniuose įgyvendinamų Bendrajam planui priskirtų tikslų ir uždavinių.

Bendrojo plano koregavimo tikslai: išanalizavus visuomenės (ar atskirų piliečių) poreikį, pakoreguoti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų užstatymo zonas, numatyti reglamentus; įtraukti į bendrąjį planą patvirtintų specialiųjų planų sprendinius; numatyti teritorijas atsinaujinančių išteklių-saulės elektrinių statybai; išnagrinėti pramonės vystymosi galimybes savivaldybės teritorijoje; numatyti inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros vystymo prioritetines teritorijas, inžinerinių komunikacijų koridorius, infrastruktūros vystymo etapus, kartu pateikiant jų projektavimui, ir įrengimui (ar statybai) reikalingą preliminarų lėšų poreikį; numatyti priemones švarios, darnios ir tvarios aplinkos infrastruktūros kūrimui.

Bendrojo plano uždaviniai: koreguoti ir papildyti bendrojo plano sprendinius atsižvelgiant į pasikeitusius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; nustatyti įstatymais pagrįstus privalomuosius koreguojamų teritorijų naudojimo reglamentus; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą; tyrimai ir galimybių studijos neatliekami; SPAV atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; teritorijos vystymo koncepcijos rengimas nebus atliekamas; nustatomas ne trumpesnis kaip 10 metų planuojamas laikotarpis.

Išsamesnė informacija teikiama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis. Kontaktiniai asmenys: Vita Valaitienė tel. + 370 342 60197, el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt, Jolanta Juchnevičienė tel.  +370 342 60 202, el. p. jolanta.juchneviciene@vilkaviskis.lt. Taip pat informaciją teikia plano rengėjas aukščiau nurodytais kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu (šiame skelbime aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Pasidalinkite

Scroll to Top