Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informuojame apie Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir koncepcijos alternatyvų viešinimą

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PROJEKTĄ RENGIA

UAB „GAUČĖ IR KO“

Informuojame, kad pradedamas projekto „Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimas“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir koncepcijos alternatyvų viešinimo procesas. Plano keitimo pagrindas – Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. B-TS-1405 ,,Dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. B-ĮV-374 „Dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo ir planavimo darbų programos tvirtinimo“. Susipažinti su bendrojo plano keitimo tikslais, planavimo darbų programa bei kitais susijusiais dokumentais, esamos būklės įvertinimo dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje – K-VT-39-19-251.

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, tel.: 8 342 60064, el. paštas: savivaldybe@vilkaviskis.lt, interneto svetainė: www.vilkaviskis.lt. Informaciją apie bendrąjį planą teikia Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė – Vita Valaitienė, tel. 8 342 60197, el. paštas: vita.valaitiene@vilkaviskis.lt.

Bendrojo plano rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: 8 610 62098, el. paštas: ruta@gauce.lt.

Susipažinimas su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis.

Susipažinti su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis bus galima nuo 2020 m. liepos 3 d. Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje www.vilkaviskis.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt): teritorijų planavimo dokumento numeris sistemoje – K-VT-39-19-251.

Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2020 m. liepos 9 d Planavimo organizatoriaus patalpose (Savivaldybės administracijos I  aukšte), adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

Viešas svarstymas su visuomene įvyks 2020 m. liepos 22 d 16:00 val. Planavimo organizatoriaus patalpose (Savivaldybės administracijos I aukšte 104 kabinete), adresu S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Pasidalinkite

Scroll to Top