Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informuojame apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planą

Informuojame apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planą.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu  www.tpdris.lt , TPD Nr. S-NC-00-19-437.

Plano rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 823 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Valstybei svarbaus projektas planuojamas Tauragės apskrities Pagėgių, Jurbarko rajono savivaldybių teritorijose, Marijampolės apskrities Šakių rajono, Vilkaviškio rajono savivaldybių teritorijose.

Planavimo tikslai: Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą, nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt.

Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu,

interneto svetainė: www.litgrid.eu.

Iniciatoriaus atstovė: projektų vadovė  Eglė Sakolnikaitė, tel.: +370 707 02229,  mob. +370 614 84590, el. p.: egle.sakolnikaite@litgrid.eu

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: ardynas@ardynas.lt , interneto svetainė: www.ardynas.lt.

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė  Zita Labanauskienė, mob. tel. +370 616 86916,  el. p.: z.labanauskiene@ardynas.lt

Susipažinti su Vystymo plano konkretizuotais sprendiniais bus galima nuo 2020-11-12 iki 2021-01-17:

  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-437);
  • Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos interneto svetainėje: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas;
  • Planavimo iniciatoriaus Litgrid, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai >Darbėnai-Bitėnai;

Vystymo plano sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2020-12-01 iki 2021-01-17*:

  • Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje, I aukšto fojė, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius;
  • Vilkaviškio r. savivaldybės patalpose, S. Nėries g.1, LT-70147 Vilkaviškis;
  • Šakių r. savivaldybės patalpose, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai;
  • Jurbarko r. savivaldybės patalpose, Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas;
  • Pagėgių savivaldybės patalpose, Vilniaus g.11, LT-99288 Pagėgiai.

* Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną dėl COVID-19 viruso plitimo bei apribojus visuomenės patekimą į uždaras  patalpas, dėl Vystymo plano sprendinių viešos ekspozicijos vietos savivaldybėse prašome kreiptis į konkrečios savivaldybės Architektūros arba Bendrųjų reikalų/Priėmimo skyrių.

Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir esant rekomendacijoms riboti viešus susirinkimus siekiant išvengti COVID-19 viruso plitimo, teritorijų planavimo dokumentų viešo svarstymo susirinkimai bus vykdomi nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis.

Vystymo plano konkretizuotų sprendinių viešas svarstymas vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Naudojimosi instrukcija bus pateikta Vystymo plano rengėjo internetinėje svetainėje: : www.ardynas.lt > viesi_svarstymai.

Nuorodos tiesioginiam  prisijungimui pateikiamos žemiau.

Vystymo plano sprendinių nuotolinis viešas svarstymas vyks atskirai kiekvienai savivaldybei:

Pasiūlymų teikimo tvarka – Pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo teikiami planavimo iniciatoriui raštu elektroniniu paštu info@litgrid.eu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu. Po viešo svarstymo pateikti pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento sprendinių nepriimami. Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo viešo svarstymo dienos išnagrinėja visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą ir motyvuotai raštu atsako pasiūlymus pateikusiems asmenims. Šie asmenys per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos, o tais atvejais, kai planavimo organizatorius per nustatytus terminus atsakymo nepateikė, – per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią atsakymas turėjo būti pateiktas, turi teisę kreiptis su skundu į apygardos administracinį teismą dėl planavimo organizatoriaus pateikto atsakymo arba dėl to, kad atsakymas nebuvo pateiktas.

Pasidalinkite

Scroll to Top