Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informuojame apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, pateikiami viešajam svarstymui Administracinio pastato Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Augalų k., Beržų g.2, paskirties pakeitimo iš administracinės paskirties į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) pastatą, projektiniai pasiūlymai:

  1. Statybvietės adresas: Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Augalų k., Beržų g. 2 (žemės sklypo kadastrinis Nr. 3958/0002:37);
  2. Statinio būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) pastatas;
  3. Projektuotojas: UAB „Niša“, Marijampolė, Vytauto g. 17, el. p. gud@gmail.com., tel. nr. +370 670 90 000;
  4. Statytojas: Didvydžių socialinės globos namai.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis adresu: Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Augalų k., Beržų g. 2, socialinės globos namų administracijoje.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo el. p. kestutis.gud@gmail.com., tel. Nr. +370 670 90 000.

Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. vasario 3 d. 17:00 val. Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Augalų k., Beržų g. 2 pastato antrajame aukšte, administracinėse patalpose.

Pridedama:

Aiškinamasis raštas

Sklypo planas

 

Pasidalinkite

Scroll to Top