Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

INFORMACIJA DĖL NUMATOMO RENGTI VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ 3 dalimi, informuojame apie numatomą rengti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą.

Planavimo organizatorius:  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Su teritorijų planavimo proceso dokumentų projektais, planavimo tikslų patvirtinimo dokumentais galima susipažinti  iki 2019 m. birželio 27 d. imtinai,   adresu: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, (108 ir 111 kab.). pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt

Pridedama: Vilkaviškio rajono savivaldybės savivaldybės tarybos sprendimo projektas  „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“

Pasidalinkite

Scroll to Top