Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija dėl numatomo keisti detaliojo plano

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi,  informuojame, kad numatoma keisti detalųjį planą, patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m.  gruodžio 27 d. sprendimu Nr. B-TS-1439 „Dėl žemės sklypo, Pilviškių g. 5, Vilkaviškyje detaliojo plano tvirtinimo“, žemės sklype Pilviškių g. 5, Vilkaviškyje, kadastro Nr. 3963/0003:134, plotas 0.1669 ha.
Planavimo iniciatorius – Ž. B.
Su teritorijų planavimo proceso inicijavimo sprendimo ir detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo projekto dokumentais galima susipažinti  iki 2019 m. lapkričio 12 d. imtinai (10 darbo dienų) adresu: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1 (108 ir 111 kab.). Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti el. p. vita.valaitiene@vilkaviskis.lt.

Pridedama:
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10- 28 įsakymas Nr. B-VĮ-1211 „Dėl žemės sklypo Pilviškių g. 5, Vilkaviškyje, teritorijų planavimo proceso inicijavimo“; Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano keitimo, finansavimo, planavimo tikslų ir darbų programos patvirtinimo“; schema.

Pasidalinkite

Scroll to Top