Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija dėl 2020 metų neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2019 m.

gruodžio 11 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1391

 

2020 metų neįgaliųjų integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas Vilkaviškio rajono savivaldybėje

 

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija
Juridinio asmens kodas 304407473
Projekto pavadinimas ,,Padedu sau ir silpnesniam už save“
Surinktų balų vidurkis 49,5
Prašoma suma 5 270,00
Skiriama suma 5 270,00
Lėšos iš valstybės biudžeto (Eur) 4 213,00
Lėšos iš savivaldybės biudžeto (Eur) 1 057,00

 

 

 

Pasidalinkite

Scroll to Top