Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie pradedamą rengti Virbalio miesto bendrojo plano koregavimo pradžią ir planavimo tikslus

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1154 „Dėl Virbalio miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo ir Virbalio miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos tvirtinimo“, pradedamas rengti Virbalio miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas.

Vyriausybės nustatyta tvarka skelbiame sprendimą dėl bendrojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo (pridedama).

Fiziniai ir juridiniai asmenys pasiūlymus dėl bendrojo plano koregavimo iki 2022 m. balandžio 15 d. gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis ir elektroniniu paštu savivaldybe@vilkaviskis.lt. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, bei pasiūlymo pateikimo datą.

PRIDEDAMA:

Bendrojo plano darbų programa

Įsakymas

Pasidalinkite

Scroll to Top