Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie parengtas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos, Vilkaviškio, Kybartų ir Virbalio miestų teritorijų bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programas

Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21, nuostatomis ir tvarka, i n f o r m u o j a m e apie atliekamas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2008 m. gruodžio 19 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-659 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2012 m. sausio 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-245 „Dėl Vilkaviškio miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ Virbalio miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2013 m. vasario 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-559 „Dėl Virbalio miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ ir Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2013 m. vasario 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-558 „Dėl Kybartų miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių įgyvendinimo stebėsenas ir parengtas bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programas.

Bendrųjų planų Stebėsenos atlikimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, adresas: S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, interneto svetainės adresas: www.vilkaviskis.lt. Kontaktinis asmuo – Vita Valaitienė, tel. 8-342-60197, el.p.: vita.valaitiene@vilkaviskis.lt.

Stebėsenos ataskaitos rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko”, adresas: Goštauto g. 8-32, LT-01108 Vilnius. Direktorė – Kristina Gaučė. Kontaktinis asmuo – Paulina Budrytė, tel.: 8-615-97391, el. paštas: paulina@gauce.lt.

Susipažinti su Vilkaviškio rajono bei Vilkaviškio, Virbalio ir Kybartų miestų teritorijų bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programomis galima organizatoriaus internetinėje svetainėje bei Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS) internetinės svetainės adresu www.tpsis.lt.

Pasidalinkite

Scroll to Top