Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planą

Informuojame, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt.

Plano rengėjas  – VĮ Registrų centras, Lvivo g. 25-101, LT-09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į VĮ Registrų centro Vidurio Lietuvos 1 grupės vadovę Danguolę Novošinskienę el. p. danguole.novosinskiene@registrucentras.lt arba tel. 8 609 98363.

Tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos  magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planą.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai

PRIDEDAMA:

Aiškinamasis raštas

Planas

Sklypų sąrašas

„Dėl sprendimo teikti tvirtinti magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planus“

Pasidalinkite

Scroll to Top