Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie pagal gyventojų pasiūlymus antrą kartą pakoreguotus „Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą plano“ sprendinius

Planavimo organizatorius: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, tel.: (8-342)60064, el. paštas: savivaldybe@vilkaviskis.lt, interneto svetainė: www.vilkaviskis.lt.

Plano rengėjas: VGTU Teritorijų planavimo institutas, projekto vadovas Jurgis Zagorskas, tel.: +37068814666.

Planavimo pagrindas: Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. B-TS-223 ,,Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą, plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo tikslai:

 1. numatyti optimalią dviračių tako trasą aplink Paežerių ežerą;
 2. atlikus sąnaudų ir naudos analizę, numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias teritorijas, žemės paėmimui visuomenės poreikiams, privačios ar valstybinės žemės padalijimą, suformuojant atskirus sklypus;
 3. numatyti dviračių takui ir poilsio aikštelėms funkcionuoti reikalingas teritorijas, servitutus, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 4. esant reikalui rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams;
 5. derinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir susisiekimo infrastruktūros plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Planavimo uždaviniai:

 1. numatyti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas;
 2. numatyti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrai ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
 3. numatyti infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus bei nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 4. numatyti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrai funkcionuoti reikalingų statinių išdėstymą;
 5. atlikus sąnaudų ir naudos analizę, numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias teritorijas, žemės paėmimui visuomenės poreikiams, privačios ir valstybinės žemės padalijimą, parengiant atskirų sklypų suformavimo schemas, nurodant konkrečius plotus ir koordinates;
 6. parengti prašymo NŽT paimti žemę visuomenės poreikiams projektą, pagrįstą sąnaudų ir naudos analizės rezultatais, taip pat visuomenės naudos, efektyvumo ir racionalumo principais;
 7. atlikti teisės aktuose numatytus tyrimus ir studijas, reikalingas plano rengimui.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilkaviskis.lt, bei teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo terminai: 2019–2022 metai.

Planuojamos   teritorijos   adresas: teritorija aplink Paežerių ežerą.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros neatliekamos.

Teritorijos vystymo koncepcija rengimas: nerengiama.

Specialiojo plano sprendinių viešinimas: Susipažinti su šio specialiojo plano sprendiniais galima nuo 2022-02-21 iki 2022-03-07 TPDRIS (tpdris.lt), planavimo organizatoriaus (Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos) buveinėje S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, Vilkaviškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje (Specialiojo plano sprendiniai), Vilkaviškio miesto seniūnijos (J. Basanavičiaus a. 7, 70101 Vilkaviškis) ir Šeimenos seniūnijos (J. Basanavičiaus a. 7, 70101 Vilkaviškis) skelbimų lentose.

Projekto sprendinių viešas svarstymas įvyks 2022-03-07 d. 16:00 val. Pagal Aplinkos ministerijos rekomendacijas viešas svarstymas bus vykdomas elektroninėmis komunikacijos priemonėmis (Zoom platformoje – prašome iš anksto įdiegti Zoom programą jūsų kompiuteryje arba išmaniąjame telefone).

Nuorodos prisijungimui:

Viešo svarstymo ID: 865 0033 4695

Prisijungimas iš kompiuterio:

https://liedm.zoom.us/j/86500334695

Prisijungimas išmaniuoju telefonu:

+37052141488,,86500334695# Lithuania

+37037999260,,86500334695# Lithuania

Prisijungimas skambinant išmaniuoju telefonu:

+370 5214 1488 Lithuania

+370 3799 9260 Lithuania

Meeting ID: 865 0033 4695

Išsamesnė informacija teikiama: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, S. Nėries g. 1, tel. Nr. (8 342)60197; (8342) 60203, el. p. jolanta.juchneviciene@vilkaviskis.lt,  www.vilkaviskis.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu  savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir viešinimo metu, bei viešo svarstymo metu iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasidalinkite

Scroll to Top