Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie kitos paskirties inžinerinių statinių, vėjo elektrinių Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Keturkaimio k., Kudirkos Naumiesčio g. 10, statybos projektą

Numatyta kitos paskirties statinių vėjo elektrinių nauja statyba Kybartų seniūnijoje.

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: ypatingas statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai;

Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: vėjo elektrinės:

Vėjo elektrinių skaičius iki 2vnt.;

Vėjo elektrinių aukštis (metalinės dalis) 63m

Sparnuotės skersmuo 70m

Aukščiausias vėjo elektrinių su sparnuote taškas 99,75m;

VE1 (x6067132, y426944) elektrinės galia 1250 kW;

VE3 (x6067349, y427023) elektrinės galia 1250 kW.

UAB „Venka“ planuoja statyt keturias vėjo elektrines:

Kitos paskirties inžinerinių statinių, vėjo elektrinių Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Keturkaimio k., Kudirkos Naumiesčio g. 10, statybos projektas

VE1 (x6067132, y426944) elektrinės galia 1250 kW;

VE3 (x6067349, y427023) elektrinės galia 1250 kW.

ir

Kitos paskirties inžinerinių statinių, vėjo elektrinių Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Keturkaimio k., Kudirkos Naumiesčio g. 8, statybos projektas

VE2 (x6067292, y426661) elektrinės galia 1250 kW;

VE4 (x6067493, y426735) elektrinės galia 1240 kW.

Visų keturių UAB „Venka“ elektrinių suminė galia sieks 4990MW (1250+1250+1250+1240kW) pagal gautą Leidimas plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą Nr. 2021-08-13 Nr. L-4805.

Šiuo projektu numatomos Kybartų vėjo elektrinės VE1 ir VE3 sekančiame sklype:

Registro Nr.: 44/2707706

Žemės sklypo adresas:

Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Keturkaimio k., Kudirkos Naumiesčio g. 10

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-5710-7570

Žemės sklypo kadastro numeris: 3913/0004:9249

Žemės sklypo naudojimo būdas:

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypų plotas: 0.4265 ha;

Statytojo teisė įgyvendinama panaudos sutarties pagrindu.

UAB „Venka“ planuoja statyt keturias vėjo elektrines, (sklypuose, kurių unikalūs Nr.: 4400-5710-7570 (VE1 ir VE3),  4400-5781-8100 (VE2 ir VE4), kiekvienam sklypui rengiamas atskiras projektas).  Visų keturių UAB „Venka“ elektrinių suminė galia sieks 4990 kW (1250+1250+1250+1240 kW) pagal gautą Leidimas plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą Nr. 2021-08-13 Nr. L-4805.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Elektros tinklų projektai“ į/k 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius  įgaliotas asmuo  Paulius Žymančius el. p.  info@etprojektai.eu,

tel.8 603 50352.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Venka ” į/k 305757875, Vilkaviškio g. 31, Mažučiai, LT-70478 Vilkaviškio r. 8 687 53715

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilkaviskis.lt

ir Kaunas, Europos pr. 118, tel. 8 603 50352, iki 2022-03-03  (darbo dienomis  9 iki 16 val.)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2022-03-03  elektroninio pašto adresu info@etprojektai.eu

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Data ir laikas: 2022-03-04 15:30. Seniūnijos patalpose Vilkaviškio rajono sav., Kybartai, J. Basanavičiaus g. 54A. Taip pat su galimybe prisijungti nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/5519203877

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;

Seniūnijoje fiziškai dalyvaujantys dalyviai turi turėti galiojantį galimybių pastą, asmenines apsaugos priemonės, pagal tą dieną galiojančius teisės aktus. Taip pat laikytis susirinkimo organizatoriaus nurodymų, dalyvių saugumui užtikrinti.

Susirinkime pagal STR 1.04.04:2017  bus daromas garso įrašas. O nuotoliniu būdu vaizdo ir garso.

PRIDEDAMA:

Projektinis pasiūlymas

Projektinio pasiūlymo vizualika

Pasidalinkite

Scroll to Top