Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie Inžinerinių tinklų (elektros tinklų), 330 kV viengrandės oro linijos nuo LN531 iki LN447, Vilkaviškio r. sav. statybos darbus

Rekonstruojamo statinio statybvietės adresas, vieta:

Vilkaviškio rajono sav., Klausučių, Virbalio, Kybartų, Šeimenos seniūnijų teritorijos

Užsakovas/Statytojas:

LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, tel.: +370 707 02259, el. paštas: info@litgrid.eu

Vykdantysis rangovas:

UAB „Connecto Lietuva“, Mokslininkų g. 39, Vilnius, Lietuva, +370 618 26106, invoices.lietuva@connecto.ee

Rangovo atstovas:

Projektų vadovas Paulius Rakickas, +37061826106, paulius.rakickas@connecto.ee

Techninio/Darbo projektų rengėjas:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. +370 673 06797 el. paštas: info@e-pi.lt

Su parengto techninio projekto dokumentacija, kuriam Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2022-11-23 išdavė statybą leidžiantį dokumentą Nr. SSIYV-20-221123-00008 galima susipažinti: https://vilkaviskis.lt/administracija/veiklos-sritys/energetika/

Bendra informacija:

Statybos darbų metu numatomas viengrandės 330 kV elektros perdavimo oro linijos (įskaitant atramų pamatus, atramų konstrukcijas, laidus) nuo LN531 iki LN447 (nuo atramos Nr. 336 iki Nr. 388) nauja statyba, įrengiant naujus pamatus, naujas plieninių konstrukcijų atramas, naujus laidus ir kt. būtiną įrangą.

Planuojama Statybų darbų pradžia – 2023-05-01

Planuojama Statybų darbų pabaiga – 2025-01-31

PRIDEDAMA:

Informacija ir objekto schema

Pasidalinkite

Scroll to Top