Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Informacija apie 2019 m. gruodžio 20 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. gruodžio 20 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko paskutinis šiais metais Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 18 klausimų – pritarta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimui, pakeistas neformaliojo vaikų švietimo lėšų skirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtinta visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaita,  priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Tradiciškai pasveikinus gimtadienius šventusius Tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Optimizuotas maršrutas

Tarybos posėdyje pritarta sprendimo projektui dėl vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo. Optimizuotas vietinio (miesto) maršruto „Vilkaviškis–geležinkelio stotis–Vilkaviškis“ reisų skaičius ir paskirstymas, patikslintas miesto maršruto reisų skaičius darbo dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais, jų periodiškumas. Nuo šiol šio maršruto periodiškumas darbo dienomis – 12, šeštadieniais – 8, sekmadieniais – 9. Iš jų 7 reisai yra būtini, skirti keleiviams nuvežti į geležinkelio stotį traukinio išvykimui ir parvežti iš stoties traukiniui atvykus, kiti 22 reisai – vykti į darbą, mokymosi, gydymo įstaigas, pritaikyti visuomenės poreikiams.

Priėmus šį sprendimo projektą bus atsisakyta perteklinių reisų, todėl sumažės Savivaldybės biudžeto lėšų poreikis nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensavimui.

Padaugės vietų Gudkaimio globos namuose

Didėjant ilgalaikių, stacionarių socialinių paslaugų poreikiui Vilkaviškio rajono savivaldybėje senyvo amžiaus asmenims, asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros / pagalbos poreikis bei didėjant laukiančių eilėje asmenų skaičiui pateikti į globos įstaigą, priimtas sprendimas Gudkaimio globos namuose gyvenamųjų vietų skaičių nuo 75 padidinti iki 79.

Ši galimybė atsirado po to, kai buvo atliktas nenaudojamų patalpų, esančių  rūsyje, remontas. Į šias patalpas bus perkeltos prieš tai antrajame pastato aukšte teiktos kineziterapijos ir fizinės reabilitacijos paslaugos globos namų gyventojams, todėl antrajame aukšte atsilaisvino du kambariai, kuriuose bus galima papildomai apgyvendinti 4 asmenis.

Leista įsigyti mokomąjį automobilį

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje yra vykdomas „B“ kategorijos transporto priemonių vairuotojų pirminis mokymas. Lapkričio mėnesį gimnazijos mokomasis automobilis pateko į eismo įvykį. Jo metu sužalotų asmenų nebuvo, kaltininkas – trečiasis asmuo. Automobilis buvo apdraustas, draudikas AB „Lietuvos draudimas“, administruodamas žalą, pripažino, kad automobilis yra sunaikintas (jo remonto išlaidos viršija 75 proc. automobilio rinkos vertės).

Taryba patvirtino sprendimą, kuriuo gimnazijai leista įsigyti mokomąjį automobilį, turintį ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ne brangesnį kaip 13 000 eurų (su PVM). Automobilis bus naudojamas toliau vykdyti mokinių „B“ kategorijos transporto priemonių vairuotojų pirminiam mokymui.

Visuomenės sveikatos biuras pasipildys psichologu

Atsižvelgiant į LR teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą ir teikimą, nuostatų reikalavimus, posėdyje patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure. Papildomai skirta psichologo pareigybė – 0,5 etato darbo krūvis.

Priėmus šį sprendimo projektą, bus vykdomi LR teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą ir teikimą, nuostatų reikalavimai. Rajone bus stiprinama psichinė sveikata, vykdoma savižudybių prevencija.

Nustatytas etatų skaičius švietimo įstaigose

Įgyvendinant teisės aktų nuostatas, patvirtintas kiekvienai Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigai didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Pareigybių skaičiai nustatyti vadovaujantis esamu pareigybių skaičiumi švietimo įstaigose, įvertinus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybių normatyvus, bei atsižvelgiant į realų pareigybių poreikį įstaigose.

Rugsėjo mėnesio Tarybos posėdyje jau buvo patvirtintas sprendimas dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus švietimo įstaigose – 1322,63 etatų, šiame posėdyje priimtame sprendimo projekte nustatyta – 1327,13 etatų. Sprendimas buvo pakeistas dėl iš kai kurių švietimo įstaigų gautų raštų dėl papildomų mokytojo padėjėjo, logopedo, specialiojo pedagogo etatų.

Pritarta saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui

Vilkaviškio rajono savivaldybėje siekiama didinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą visuomeninės paskirties pastatuose, prisidedant prie klimato kaitos mažinimo.

Rugpjūčio mėnesio posėdyje buvo pritarta 50 KW galios fotovoltinės elektrinės įrengimui ant Vilkaviškio ligoninės pastato, esančio Maironio g. 25, Vilkaviškyje. Šiame posėdyje pritarta projekto „Vilkaviškio ligoninės fotovoltinės elektrinės galios didinimas“ įgyvendinimui, kurio metu papildomai ant penkių aukštų ligoninės pastato bus sumontuota apie 245 m2 saulės elementų ir padidintas esamos fotovoltinės elektrinės galingumas dar 46,5 KW.

Taryba pritarė, jog prie projekto įgyvendinimo iš Savivaldybės biudžeto būtų skiriama ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti Projektų išlaidų bei būtų užtikrintas netinkamų finansuoti, tačiau Projektui įgyvendinti būtinų, išlaidų padengimas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurių nepadengia Projektui skiriama parama. Atsakingu už projekto veiklų įgyvendinimą Taryba paskyrė Vilkaviškio ligoninės vyriausiąjį gydytoją.

Pasidalinkite

Scroll to Top