Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Bartninkų II žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija

Bartninkų II žvyro telkinio išteklių naudojimo Bartninkų mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav. poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija

 1. Informacijos paskelbimo data: 2023-04-26
 2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Kvesų žvyras“;
 3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Bartninkų II žvyro telkinio išteklių
  naudojimas;
 4. PŪV vieta: Bartninkų mstl., Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav.;
 5. Atrankos informacija paskelbta:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit#gid=2
  102220487 arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)
  > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Marijampolės
  regionas (10);
 6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Agentūrai (A.
  Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo).

Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros
interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės
nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos
informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Pasidalinkite

Scroll to Top