Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2023 m. vasario 24 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2023 m. vasario 13 d. potvarkiu Nr. B-MP-10

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2023-02-24, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-30 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2. B-SP-20 Dėl Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos  nuostatų  patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-15 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-18 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1217 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo“ pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

5. B-SP-21 Dėl rūpintinės gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

6. B-SP-16 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure nustatymo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

7. B-SP-28 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų Užimtumo didinimo programos patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov,

tel. (8 342) 60 199

8. B-SP-23  Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

9. B-SP-25 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

10. B-SP-24 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

11. B-SP-17 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2023–2030 metais veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

12. B-SP-29 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2023–2025 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

13. B-SP-26 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-224 „Dėl Kaimo rėmimo, plėtros ir melioracijos programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Žemės ūkio skyriaus vedėja

Lina Grygelaitienė,

tel. (8 342) 66 066

14. B-SP-27 Dėl  Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų  melioracijos ir hidrotechninių statinių būklės gerinimui  tvarkos aprašo patvirtinimo Žemės ūkio skyriaus vedėja

Lina Grygelaitienė,

tel. (8 342) 66 066

       
15. B-SP-14 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių patvirtinimo Ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

16. B-SP-22 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

17. B-SP-19 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės  želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2023–2027 metų plano patvirtinimo Ekologas (vyriausiasis specialistas) Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

Savivaldybės teisės aktai

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top