Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2023 m. kovo 31 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2023 m. kovo 21 d. potvarkiu Nr. B-MP-16

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2023-03-31, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-53 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. (8 342) 60 199
2. B-SP-58 Dėl sutikimo viešajai įstaigai Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centrui dalyvauti pagrindinio partnerio teisėmis projekte „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas – II“ ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. (8 342) 60 199
3. B-SP-33 Dėl pritarimo asociacijos „Asterhouse“ projektui „Svečių namų „Asterhouse“ įkūrimas“ ir dalinio finansavimo  skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. (8 342) 60 199
4. B-SP-34 Dėl pritarimo projekto „Energijos kaupimo bloko įrengimas VšĮ Vilkaviškio ligoninėje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. (8 342) 60 199
5. B-SP-35 Dėl pritarimo projekto „Saulės elektrinės įrengimas VšĮ Vilkaviškio ligoninėje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. (8 342) 60 199
6. B-SP-57 Dėl pritarimo projekto „Gamta be sienų – tarpvalstybinė partnerystė saugant gamtos paveldą“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. (8 342) 60 199
7. B-SP-49 Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus kultūros paslaugų prieinamumo ir įvairovės didinimas“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. (8 342) 60 199
8. B-SP-40 Dėl pritarimo Alvito kaimo bendruomenės projektui „Alvito kaimo bendruomenės namų pritaikymas socialinių paslaugų teikimui“ ir dalinio finansavimo  skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. (8 342) 60 199
9. B-SP-38 Dėl pritarimo Gudkaimio kaimo bendruomenės projektui „Socialinių paslaugų plėtra Gudkaimio savanoriško gyvenimo namuose“ ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. (8 342) 60 199
10. B-SP-39 Dėl pritarimo projekto „Krepšinio aikštelės atnaujinimas“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. (8 342) 60 199
11. B-SP-43 Dėl pritarimo projekto „Krizių valdymo ir civilinės saugos gerosios praktikos kūrimas, stiprinant bendradarbiavimą tarp vietos institucijų pasienio regione“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. (8 342) 60 199
12. B-SP-56 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-1249 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Vilija Tautvydienė, tel. (8 342) 60 195
13. B-SP-62 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1203 „Dėl sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, čempionatuose, rėmimo tvarkos aprašo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, tel. (8 342) 60 087
14. B-SP-47 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Salomėjos Nėries vardo literatūrinės premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė, tel. (8 342) 60 087
15. B-SP-55 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė, mob. tel. 8 682 46 673
16. B-SP-54 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1052 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė, mob. tel. 8 682 46 673
17. B-SP-42 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė, tel. (8 342) 60 098
18. B-SP-67 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Širvienė, tel. (8 342) 60 093
19. B-SP-66 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių finansavimo plano patvirtinimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Širvienė, tel. (8 342) 60 093
20. B-SP-65 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Pacientų pavėžėjimo paslaugos modelio sukūrimas ir išbandymas“ Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Širvienė, tel. (8 342) 60 093
21. B-SP-51 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. B-TS-190 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
22. B-SP-44 Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinei mokyklai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
23. B-SP-45 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
24. B-SP-46 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
25. B-SP-52 Dėl leidimo įsigyti lengvuosius tarnybinius automobilius Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis, tel. (8 342) 60 027
26. B-SP-50 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. Vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-691 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, tel. (8 342) 60 059
27. B-SP-48 Dėl specialiųjų planų pripažinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas Mindaugas Šaučiūnas, tel. (8 342) 60 077
28. B-SP-37 Dėl teritorijų planavimo dokumento registro duomenų pakeitimo Teritorijų planavimo dokumentų registro sistemoje

 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas Mindaugas Šaučiūnas, tel. (8 342) 60 077
29. B-SP-69 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimenos seniūnijos gyvenamųjų vietovių gatvių pavadinimų suteikimo bei geografinių charakteristikų keitimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas Mindaugas Šaučiūnas, tel. (8 342) 60 077
30. B-SP-41 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimo ir Vilkaviškio miesto bendruomenių ir skėtinių bendruomeninių organizacijų (asociacijų) veiklos skatinimo ir jų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė, tel. (8 342) 66 066
31. B-SP-36 Dėl  lėšų, skirtų žvyro įsigijimui bei atvežto žvyro ant kelių išlyginimui Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams taisyti, naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė, tel. (8 342) 66 066
32. B-SP-70 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos reglamento patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė, tel. (8 342) 60 099
33. B-SP-60 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė, tel. (8 342) 60 099
34. B-SP-59 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė, tel. (8 342) 60 067
35. B-SP-31 Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė, tel. (8 342) 60 067
36. B-SP-61 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos skiriamų valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo tvirtinimo Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė, tel. (8 342) 60 067
37. B-SP-63 Dėl Vito Gavėno atleidimo iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė, tel. (8 342) 60 067
38. B-SP-64 Dėl Daivos Riklienės atleidimo iš Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė, tel. (8 342) 60 067
39. B-SP-68 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-479 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybių aprašymų“ 1.1 ir 1.2 papunkčių pripažinimo netekusiais galios Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė, tel. (8 342) 60 067
Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

Savivaldybės teisės aktai

Algirdas NEIBERKA
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top