Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2023 m. gegužės 26 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2023 m. gegužės 18 d. potvarkiu Nr. B-MP-112

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2023-05-26, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-131 Dėl Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2. B-SP-133 Dėl Vilkaviškio kultūros centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-135 Dėl Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-136 Dėl Kybartų kultūros centro 2022 metų  metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-141 Dėl VšĮ „Vilkaviškio sporto ir pramogų centro“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-159 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 metų  metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-116 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

8. B-SP-128 Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

9. B-SP-149 Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

10. B-SP-126 Dėl Vilkaviškio rajono visuomenės sveikatos biuro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

11. B-SP-150 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

12. B-SP-110 Dėl Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

13. B-SP-111 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

14. B-SP-113 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

15.

 

B-SP-112 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Vilkaviškio architektūros biuras 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

16. B-SP-118 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

17. B-SP-120 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

18. B-SP-143 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

19. B-SP-121 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai Civilinės saugos vyriausiasis specialistas Robertas Fišeris, tel. (8 342) 60 056
20. B-SP-161 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės (Mero) 2022 metų veiklos ataskaitai Savivaldybės meras Algirdas Neiberka,

tel. (8 342) 60 062

21. B-SP-163 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės  administracijos  direktoriaus (Administracijos) 2022 metų veiklos ataskaitai Savivaldybės administracijos direktorius

Vitas Gavėnas,

tel. (8 342) 60 062

22. B-SP-86 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų metiniam ataskaitų rinkiniui Savivaldybės kontrolierė

Rima Sakalauskienė,

tel. (8 342) 60 085

23. B-SP-134 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

24. B-SP-139 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-1249 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

25. B-SP-158 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Apskaitos skyriaus vedėja Lina Stepšienė, tel. (8 342) 6081
26. B-SP-137 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2023–2024 mokslo metais nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

27. B-SP-142 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbo vasaros laikotarpiu Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

28. B-SP-123 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-155 „Dėl įgaliojimų suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

29. B-SP-129 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. B-TS-502 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

30. B-SP-130 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudėties patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

31. B-SP-151 Dėl Paramos komisijos sudarymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

32. B-SP-119

Sprendimo projektas

Aiškinamasis raštas

Viešai neskelbiamas

Dėl rūpintinės gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

33. B-SP-124

Sprendimo projektas

Aiškinamasis raštas

Viešai neskelbiamas

Dėl rūpintinės gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

34. B-SP-144 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės valdymo struktūros  patvirtinimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

35. B-SP-160 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1288 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

36. B-SP-147 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov,

tel. (8 342) 60 199

37. B-SP-146 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. B-TS-1192 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov,

tel. (8 342) 60 199

38. B-SP-154 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Viešojoje įstaigoje Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov,

tel. (8 342) 60 199

39. B-SP-109 Dėl pritarimo Šiaudiniškių kaimo bendruomenės projektui „Šiaudiniškių bendruomenės verslo materialinės bazės sukūrimas“ ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

40. B-SP-122 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov,

tel. (8 342) 60 199

41. B-SP-115 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

42. B-SP-138 Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov,

tel. (8 342) 60 199

43. B-SP-145 Dėl sutikimo dalyvauti partnerio teisėmis tarptautiniame projekte Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov,

tel. (8 342) 60 199

44. B-SP-114 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir šio turto perdavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

45. B-SP-107 Dėl uždarųjų akcinių bendrovių akcijų, priklausančių Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Vilkaviškio rajono savivaldybės merui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

46. B-SP-108 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio socialinės pagalbos centrui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

47. B-SP-117 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

48. B-SP-127 Dėl sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

49. B-SP-132 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1073 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Roberta Leščevičiūtė-Romikaitė,

tel. (8 342) 60 194

50. B-SP-148 Dėl įgaliojimų Savivaldybės merui suteikimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas

Mindaugas Šaučiūnas,

tel. (8 342) 60 077

51. B-SP-140 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. sprendimo  Nr. B-TS-1223 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės  bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo. Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė,

tel. (8 342) 66 066

52. B-SP-125 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)

Rita Viktoravičienė,

tel. (8 342) 60 053

53. B-SP-152 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo bei Komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

54. B-SP-157 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo, komisijos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

55. B-SP-155 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo, komisijos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

56. B-SP-156 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo, komisijos pirmininko skyrimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

57. B-SP-153 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kolegijos sudarymo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

58. B-SP-162 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Sakalauskienės skyrimo antrai kadencijai Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

59. B-SP-164 Dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemero pareigas Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

Savivaldybės teisės aktai

Algirdas NEIBERKA
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top