Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2023 m. balandžio 28 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2023 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. B-MP-38

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2023-04-28, 10.00 VAL., DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-102 Dėl paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

2. B-SP-75 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero nusišalinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė

tel. (8 342) 60 099

3. B-SP-103 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

4. B-SP-80 Dėl Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos

2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-79 Dėl Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos

2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-76 Dėl Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos

2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-96 Dėl Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos

2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

8. B-SP-101 Dėl Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

9. B-SP-94 Dėl Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

10. B-SP-91 Dėl Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

11. B-SP-92 Dėl Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

12. B-SP-93 Dėl Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

13. B-SP-95 Dėl Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

14. B-SP-78 Dėl Vilkaviškio pradinės mokyklos

2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

15. B-SP-90 Dėl Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

16. B-SP-77 Dėl Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos

2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

17. B-SP-89 Dėl Vilkaviškio muzikos mokyklos

2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

18. B-SP-88 Dėl Vilkaviškio rajono sporto mokyklos

2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

19. B-SP-82 Dėl Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro

2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

20. B-SP-85 Dėl Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

21. B-SP-97 Dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

22. B-SP-100 Dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“

2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

23. B-SP-99 Dėl Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

24. B-SP-98 Dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2022 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

25. B-SP-83 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio socialinės pagalbos centre Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

26. B-SP-81 Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

27. B-SP-84 Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

28. B-SP-87 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

29. B-SP-104 Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio rajone esančių valstybinės ir vietinės reikšmės kelių atkarpų (VK2017, VK2019, VK2020, VK7549, VK0048 ir 5143) rekonstrukcija“ įgyvendinimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu tikslingumui Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

30. B-SP-105 Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą delegavimo Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191
31. B-SP-106 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. B-TS-1 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės komitetų ir jų narių skaičiaus bei įgaliojimų nustatymo, komitetų sudarymo, komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė

tel. (8 342) 60 099

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

Savivaldybės teisės aktai

Algirdas NEIBERKA
Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top