Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2022 m. spalio 28 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2022 m. spalio 18 d. potvarkiu Nr. B-MP-69

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2022-10-28, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-269 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2. B-SP-258 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-261 Dėl sportininkų, reprezentuojančių Vilkaviškio rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, čempionatuose, rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-270 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančių mokyklų pedagoginių darbuotojų vykimo į darbą ir iš jo išlaidų kompensavimo

tvarkos aprašo patvirtinimo

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-264 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio  26 d. sprendimo Nr. B-TS-91 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko derinimo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-260 Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos inicijuojamo susitarimo „Dėl meno ir dizaino viešose erdvėse“ pasirašymui Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-268 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1385 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

8. B-SP-262 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-615 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

9. B-SP-265 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“

ir UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ reorganizavimo sąlygų patvirtinimo

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

10. B-SP-267 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-252 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

11. B-SP-266 Dėl specialiųjų planų pripažinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas Mindaugas Šaučiūnas,

tel. (8 342) 60 077

12. B-SP-263 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos priėmimo, apskaitos, skirstymo ir naudojimo taisyklių  patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

13. B-SP-271 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės ir pabėgėlių priėmimo centro pasirašymui Juridinio skyriaus vedėja  Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

14. B-SP-272 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-909 „Dėl trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir rezidentūros studijų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Juridinio skyriaus vedėja  Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

Savivaldybės teisės aktai

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top