Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

Neįvyks planuotas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis

2022 m. sausio 26 d. 13 val. nuotoliniame posėdyje buvo planuojama svarstyti:

3. Skliausčių senovės gyvenvietės (30322), Vilkaviškio r. sav., Klausučių
sen., Didlapių k.,  

Papildoma informacija:
Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr.
ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“
pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į
Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų
projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio
11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros
paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų
rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti vertingąsias savybes, teritoriją
ir apsaugos zoną.

Aktu siūloma: apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, atsižvelgiant į
reljefo ypatumus, apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį,
neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio, patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

4. Skliausčių senovės gyvenvietės II (30323), Vilkaviškio r. sav., Klausučių
sen., Didlapių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto
projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo. 

Papildoma informacija:
Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr.
ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“
pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į
Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų
projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio
11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros
paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų
rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti vertingąsias savybes, teritoriją
ir apsaugos zoną.

Aktu siūloma: apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, sutapatinant su
preliminariais matavimais matuotų žemės sklypų ribomis, apibrėžti apsaugos
nuo fizinio poveikio pozonį, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio,
patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

5. Skliausčių senovės gyvenvietės III (30324), Vilkaviškio r. sav.,
Klausučių sen., Didlapių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo
tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo. 

Papildoma informacija:
Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr.
ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“
pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į
Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų
projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio
11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros
paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų
rengimo plano“.

Akto parengimo tikslai/motyvai: patikslinti vertingąsias savybes, teritoriją
ir apsaugos zoną.

Aktu siūloma: apibrėžti senovės gyvenvietės teritoriją, sutapatinant su
preliminariais matavimais matuotų žemės sklypų ribomis, apibrėžti apsaugos
nuo fizinio poveikio pozonį, neapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio,
patikslinti vertingąsias savybes.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

Pasidalinkite

Scroll to Top