Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2022 m. rugsėjo 30 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2022 m. rugsėjo 20 d. potvarkiu Nr. B-MP-65

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2022-09-30, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-256 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2. B-SP-254 Dėl Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos struktūros pertvarkymo, nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-241 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2022–2023 mokslo metais Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-253 Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-252 Dėl maitinimo normų Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos“ mokyklos mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-255 Dėl vidutinių kietojo kuro ir suskystintų dujų iš balionų kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens ruošimo išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

7. B-SP-246 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. B-TS-404 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 3 punkto pripažinimo netekusiu galios Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

8. B-SP-248 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1288 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

9. B-SP-247 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-492 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

10. B-SP-240 Dėl teritorijų planavimo dokumentų

registro duomenų pakeitimo TPDR sistemoje

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė

tel. (8 342) 60 197

11. B-SP-244 Dėl pasiūlymų dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo ir pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo nagrinėjimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė

tel. (8 342) 60 197

12. B-SP-243 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov,

tel. (8 342) 60 199

13. B-SP-242 Dėl pritarimo Šiaudiniškių kaimo bendruomenės projektui „Šiaudiniškių bendruomenės verslo materialinės bazės sukūrimas“ ir dalinio finansavimo  skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov,

tel. (8 342) 60 199

14. B-SP-237 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022-2027 m. turizmo strategijos patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov,

tel. (8 342) 60 199

15. B-SP-251 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-243 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

16. B-SP-249 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros 2022–2030 metais veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

17. B-SP-245 Dėl lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

18. B-SP-239 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-217 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“ pakeitimo Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) Rita Viktoravičienė,

tel. (8 342) 60 053

19. B-SP-250 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos  2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-86 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191
    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=625&p_drus=54&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=&p_rus=1&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_fix=y&p_gov=n

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

 

Pasidalinkite

Scroll to Top