Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2022 m. rugpjūčio 26 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2022 m. rugpjūčio  d. potvarkiu Nr. B-MP-49

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2022-08-26, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-211 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto vykdymo, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto naudojimo teisėtumo audito išvados Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė (Tarnybos vadovė) Rima Sakalauskienė,

tel. (8 342) 60 085

2. B-SP-226 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

3. B-SP-227 Dėl  Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

4. B-SP-235 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

5. B-SP-234 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2022–2023 mokslo metais patikslinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-224 Dėl pavedimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-225 Dėl pavedimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

8. B-SP-223 Dėl sutikimo dalyvauti įgyvendinant priemonę „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

9. B-SP-214 Dėl mokymo lėšų, skirtų mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

10. B-SP-208 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-379 „Dėl aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų vadovėlių perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų“ pripažinimo netekusiu galios Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

11. B-SP-213 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovo delegavimo į  Kultūros ministerijos formuojamą regioninės kultūros tarybą Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

12. B-SP-238 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

13. B-SP-215 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-589 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė  Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

14. B-SP-207 Dėl planinio vietų skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

15. B-SP-209 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

16. B-SP-210 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio socialinės pagalbos centre Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

17. B-SP-212 Dėl vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo  ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

18. B-SP-204 Dėl pritarimo bendruomenės „Dailučių švyturiai“ projektui „Dailučių kaimo sveikatingumo centras“ ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

19. B-SP-206 Dėl pritarimo projekto „54 kW galios fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

20. B-SP-205 Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio socialinės pagalbos centre“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

21. B-SP-230 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22. B-SP-219 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23. B-SP-216 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24. B-SP-217 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio kultūros centrui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25. B-SP-220 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26. B-SP-229 Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklai-daugiafunkciam centrui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

27. B-SP-221 Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklai-daugiafunkciam centrui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

28. B-SP-228 Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

29. B-SP-222 Dėl buto su ūkio patalpa pardavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

30. B-SP-218 Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

31. B-SP-232 Dėl pavadinimo pakeitimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų miesto seniūnijos Kybartų miesto gatvei Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė

tel. (8 342) 60 197

32. B-SP-231 Dėl susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo, numatant dviračių taką aplink Paežerių ežerą, plano patvirtinimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė

tel. (8 342) 60 197

33. B-SP-236 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top