Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2022 m. kovo 25 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2022 m. kovo 15 d. potvarkiu Nr. B-MP-8

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2022-03-25, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-68 Dėl pritarimo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2. B-SP-66 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-74 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-69 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-64 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-67 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-80 Dėl pritarimo Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

8. B-SP-81 Dėl pritarimo Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

9. B-SP-72 Dėl pritarimo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2021 metų veiklos ataskaitai Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

10. B-SP-71 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitai Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

11. B-SP-57 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos 2021 m. ataskaitai Vyriausiasis civilinės saugos specialistas Robertas Fišeris,

tel. (8 342) 60 056

12. B-SP-55 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

13. B-SP-76 Dėl sutikimo reorganizuoti Vilkaviškio  r. Alvito mokyklą-daugiafunkcį centrą, Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant juos prie Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

14. B-SP-79 Dėl sutikimo reorganizuoti Vilkaviškio  r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant jį prie Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

15. B-SP-83 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B-TS-890 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

16. B-SP-65 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

17. B-SP-56 Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

18. B-SP-73 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 096

19. B-SP-75 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių finansavimo plano patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 096

20. B-SP-70 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

21. B-SP-60 Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22. B-SP-61 Dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23. B-SP-58 Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24. B-SP-59 Dėl leidimo įsigyti lengvąjį tarnybinį automobilį Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25. B-SP-82 Dėl leidimo nuomotis transporto priemonę Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26. B-SP-84 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Vilkaviškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

27. B-SP-77 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

28. B-SP-78 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolierės Rimos Sakalauskienės kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

29. B-SP-63 Dėl sutikimo dalyvauti projekte „Marijampolės regioninio ir Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų 2021–2027 m. parengimas“ ir Partnerystės sutarties patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

30. B-SP-62 Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties tarp Mykolo Romerio universiteto ir Vilkaviškio rajono savivaldybės pasirašymui Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top