Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2022 m. gegužės 27 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2022 m. gegužės 17 d. potvarkiu Nr. B-MP-27

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2022-05-27, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-137 Dėl pritarimo Vilkaviškio pradinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2. B-SP-136 Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-164 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ 2021 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

4. B-SP-162 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Vilkaviškio architektūros biuro 2021 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

5. B-SP-163 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2021 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

6. B-SP-161 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2021 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

7. B-SP-159 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

8. B-SP-160 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

9. B-SP-165 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

10. B-SP-154 Dėl lėšų, skirtų Vilkaviškio rajono savivaldybei 2022 metų išlaidoms, susijusioms su mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

11. B-SP-155 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B-TS-890 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

12. B-SP-138 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

13. B-SP-149 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

14. B-SP-153 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio kultūros centre nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

15. B-SP-148 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre-muziejuje nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

16. B-SP-131 Dėl rūpintinio gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

17. B-SP-132 Dėl rūpintinės gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

18. B-SP-133 Dėl rūpintinės gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

19. B-SP-134 Dėl rūpintinio gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

20. B-SP-147 Dėl rūpintinio gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

21. B-SP-152 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1284 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės  visuomenės sveikatos biuro struktūros suderinimo“ pripažinimo netekusiu galios Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 096

22. B-SP-156 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure nustatymo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 096

23. B-SP-167 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 096

24. B-SP-166 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 096

25. B-SP-135 Dėl projekto „Vilkaviškio rajono Pajevonio, Girėnų ir Matlaukio kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimo ir dalinio finansavimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

26. B-SP-150 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d.  sprendimo Nr. B-TS-591 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

27. B-SP-151 Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti, pataisos koeficientų, rodančių būsto būklę (nusidėvėjimą), patvirtinimo ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

28. B-SP-142 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

29. B-SP-143 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

30. B-SP-141 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

31. B-SP-171 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės finansinio turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų  darna“ įstatinio kapitalo didinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

32. B-SP-139 Dėl  sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

33. B-SP-144 Dėl sutikimo nurašyti  pripažintą nereikalingu arba netinkamu  (negalimu) naudoti ilgalaikį materialųjį  turtą Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

34. B-SP-145 Dėl sutikimo nurašyti  pripažintą nereikalingu arba netinkamu  (negalimu) naudoti ilgalaikį materialųjį  turtą Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

35. B-SP-146 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

36. B-SP-157 Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

37. B-SP-169 Dėl pavadinimų suteikimo bei geografinių charakteristikų keitimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Keturvalakių seniūnijos gyvenamųjų vietovių gatvėms Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

38. B-SP-170 Dėl pavadinimo suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Vilkaviškio miesto seniūnijos Vilkaviškio miesto gatvei Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

39. B-SP-168 Dėl  Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo Juridinio skyriaus  vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

40. B-SP-140 Dėl gaisrų prevencijos Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2022–2024 metų programos patvirtinimo Vyriausiasis civilinės saugos specialistas

Robertas Fišeris,

tel. (8 342) 60 056

41. B-SP-158 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-378 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top