Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2022 m. birželio 30 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2022 m. birželio 20 d. potvarkiu Nr. B-MP-33

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2022-06-30, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-175 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2. B-SP-187 Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-176 Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“  2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-173 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-174 Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-189 Dėl pritarimo Vilkaviškio muzikos mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-188 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono sporto  mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

8. B-SP-177 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

9. B-SP-202 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

10. B-SP-198 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2023 metams Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

11. B-SP-196 Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių nustatymo 2022 metams Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

12. B-SP-197 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2022 metams Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

13. B-SP-199 Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems  verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių nustatymo 2023 metams Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

14. B-SP-191 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. B-TS-979 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

15. B-SP-179 Dėl Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

16. B-SP-200 Dėl Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro pavadinimo pakeitimo, nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

17. B-SP-182 Dėl  Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2022–2025 m.  veiksmų plano patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

18. B-SP-181 Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

19. B-SP-180 Dėl suaugusių asmenų, atvykusių į Vilkaviškio rajono savivaldybę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

20. B-SP-183 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

21. B-SP-185 Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų plombinių ir kitų odontologinių medžiagų ir priemonių kainų nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

22. B-SP-190 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų pakeitimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

23. B-SP-186 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos projektui „Virbalio čempionai“ ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

24. B-SP-193 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25. B-SP-194 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26. B-SP-178 Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

27. B-SP-201 Dėl leidimo nuomotis lengvąjį automobilį Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

28. B-SP-192 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų darbuotojų kelionės išlaidų į darbą ir atgal kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

29. B-SP-184 Dėl lėšų tarnybinio judriojo ryšio telefonų paslaugoms limito nustatymo Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191
30. B-SP-203 Dėl VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro Alvito medicinos punkto veiklos uždarymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top