Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2022 m. balandžio 29 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2022 m. balandžio 19  d. potvarkiu Nr. B-MP-14

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2022-04-29, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-91 Dėl pritarimo Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2. B-SP-90 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-105 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-104 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-97 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-87 Dėl pritarimo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-95 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

8. B-SP-94 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

9. B-SP-107 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitai Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 096

10. B-SP-108 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 096

11. B-SP-106 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 096

12. B-SP-119 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės (Tarybos ir Mero) 2021 metų veiklos ataskaitai Savivaldybės meras Algirdas Neiberka,

tel. (8 342) 60 062

13. B-SP-100 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės  administracijos ir Administracijos  direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai Savivaldybės administracijos direktorius

Vitas Gavėnas,

tel. (8 342) 60 062

14. B-SP-118 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai Savivaldybės kontrolierė

Rima Sakalauskienė,

tel. (8 342) 60 085

15. B-SP-103 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų finansinę apskaitą tvarkančių pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė

Inga Ševerenkienė,

tel. (8 342) 60 058

16. B-SP-109 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2022–2023 mokslo metais nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

17. B-SP-89 Dėl Vilkaviškio  r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro, Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant juos prie Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro, ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

18. B-SP-88 Dėl Vilkaviškio  r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant jį  prie Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos, ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

19. B-SP-125 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančių reprezentacinių sporto klubų finansavimo 2022 metais Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

20. B-SP-129 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

21. B-SP-124 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė,

mob. tel. 8 682 46 673

22. B-SP-101 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės  2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė,

mob. tel. 8 682 46 673

23. B-SP-102 Dėl rūpintinio gyvenimo laikotarpio pratęsimo VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

24. B-SP-126 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės valdymo struktūros  patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 096

25. B-SP-92 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

26. B-SP-93 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

27. B-SP-121 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

28. B-SP-120 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

29. B-SP-127 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d sprendimo Nr. B-TS-252 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

30. B-SP-115 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio r.  Pilviškių „Santakos“ gimnazijai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

31. B-SP-116 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

32. B-SP-114 Dėl  sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

33. B-SP-113 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

34. B-SP-111 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

35. B-SP-110 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-960 „Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

36. B-SP-117 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Vilkaviškio vandenys“ Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

37. B-SP-123 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d.  sprendimo Nr. B-TS-446 „Dėl pritarimo reorganizuoti UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ ir  uždarąją akcinę bendrovę „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ prijungimo būdu“ pripažinimo netekusiu galios Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

38. B-SP-122 Dėl pritarimo reorganizuoti UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ ir  UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ prijungimo būdu Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

39. B-SP-112 Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

40. B-SP-86 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-966 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

41. B-SP-98 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-964 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

42. B-SP-128 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

43. B-SP-99 Dėl Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos specialiųjų pedagogų važiavimo išlaidų mokyti mokinius namuose kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 007

44. B-SP-130 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto darbų 2022–2024 metų prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vitas Didžbalis,

tel. (8 342) 60 007

45. B-SP-96 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2021 metų ataskaitai Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė,

tel. (8 342) 60 191

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top