Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2021 m. vasario 26 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2021 m. vasario 17  d. potvarkiu Nr. B-MP-22

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2021-02-26, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-39 Dėl pritarimo Kybartų kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2. B-SP-51 Dėl pritarimo Vilkaviškio kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-45 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-58 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-33 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namų 2020 m. veiklos ataskaitai Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

6. B-SP-36 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro 2020 m. veiklos ataskaitai Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

7. B-SP-35 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. veiklos ataskaitai Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Inga Gudynaitė,

tel. (8 342) 60 096

8. B-SP-63 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

9. B-SP-43 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

10. B-SP-40 Dėl Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

11. B-SP-50 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų  patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

12. B-SP-47 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

13. B-SP-42 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

14. B-SP-32 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

15. B-SP-41 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

16. B-SP-34 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

17. B-SP-44 Dėl pritarimo projekto „Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

18. B-SP-46 Dėl pritarimo projekto „Kybartų miesto stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimui Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

19. B-SP-57 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

20. B-SP-60 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo NR. B-TS-500 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

21. B-SP-56 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-219 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22. B-SP-53 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23. B-SP-52 Dėl leidimo nuomotis lengvąjį automobilį Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24. B-SP-37 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų pakeitimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

25. B-SP-38 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Vilkaviškio rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų pakeitimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

26. B-SP-61 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

27. B-SP-55 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-379 „Dėl Biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų, kurių savininkė yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

28. B-SP-54 Dėl Bendradarbiavimo sutarties tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

29. B-SP-48 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

30. B-SP-49 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

31. B-SP-59 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų pateikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai grafiko patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

32. B-SP-62 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė,

tel. (8 342) 60 191

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

 

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top