Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2021 m. sausio 29 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2021 m. sausio 19  d. potvarkiu Nr. B-MP-5

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2021-01-29, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-12 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Kelio ženklai“ Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2. B-SP-23 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-26 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. B-TS-525 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais“ pakeitimo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-13 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1214 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-10 Dėl ilgalaikės (trumpalaikės)  socialinės globos kainos Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

6. B-SP-9 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Inga Gudynaitė

tel. (8 342) 60 053

7. B-SP-8 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1383 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Inga Gudynaitė

tel. (8 342) 60 053

8. B-SP-1 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

9. B-SP-16 Dėl kitos paskirties valstybės žemės sklypo perdavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

10. B-SP-30 Dėl pastato ir negyvenamosios patalpos pavadinimų ir jų pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

11. B-SP-28 Dėl buto pirkimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

12. B-SP-29 Dėl buto pirkimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

13. B-SP-3 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

14. B-SP-2 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1114 ,,Dėl Parduodamų Vilkaviškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

15. B-SP-5 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti  jo nurašymo ir likvidavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

16. B-SP-17 Dėl leidimo nuomotis lengvąjį automobilį Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

17. B-SP-4 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. B-TS-1314 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

18. B-SP-365 Dėl pritarimo Kybartų miesto sporto klubo „Sveikata“ projektui „fizinio aktyvumo skatinimas Kybartuose“ ir dalinio finansavimo  skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

19. B-SP-364 Dėl pritarimo kaimo bendruomenės „Senieji Antupiai“ projektui „Kaimo bendruomenės „Senieji Antupiai“ verslo pradžia“ ir dalinio finansavimo  skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

20. B-SP-24 Dėl pritarimo Vilkaviškio miesto ekonominės plėtros galimybių studijos rengimui Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

21. B-SP-25 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

22. B-SP-20 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

23. B-SP-21 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

24. B-SP-27 Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

25. B-TS-22 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

26. B-SP-19 Dėl pavadinimų keitimo ir suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Klausučių seniūnijos kaimų gatvėms Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

27. B-SP-18 Dėl pavadinimų suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų seniūnijos Paražnių kaimo gatvėms Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

28. B-SP-7 Dėl nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

29. B-SP-6 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. 256 „Dėl transporto priemonių eismo intervalų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

30. B-SP-14 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų melioracijos programos patvirtinimo Žemės ūkio skyriaus vedėja

Lina Grygelaitienė,

tel. (8 342) 66 066

31. B-SP-11 Dėl įgaliojimų suteikimo Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

32. B-SP-15 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė, tel. (8 342) 60 191
Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top