Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2021 m. rugsėjo 24 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2021 m. rugsėjo 14 d. potvarkiu Nr. B-MP-95

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2021-09-24, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-255 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2. B-SP-261 Dėl Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-259 Dėl Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-260 Dėl Vilkaviškio rajono sporto mokyklos buveinės adreso pakeitimo, nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-266 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-267 Dėl VšĮ „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ teikiamų paslaugų  įkainių nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-263 Dėl atlyginimo dydžio už Vilkaviškio rajono sporto mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

8. B-SP-254 Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro nuostatų patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

9. B-SP-262 Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

10. B-SP-258 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

11. B-SP-257 Dėl rūpintinės gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

12. B-SP-256 Dėl rūpintinio gyvenimo laikotarpio pratęsimo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

13. B-SP-265 Dėl pritarimo Vilkaviškio krepšinio klubo „Perlas“ projektui „Krepšinis fiziniam aktyvumui, sportui ir bendrystei“ ir dalinio finansavimo  skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

14. B-SP-264 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top