Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2021 m. lapkričio 26 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2021 m. lapkričio  d. potvarkiu Nr. B-MP-

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2021-11-26, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-296 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaitai Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

2. B-SP-294 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

3. B-SP-289 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ atleidimo nuo žemės mokesčio Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

4. B-SP-286 Dėl maitinimo ir medikamentų normatyvų Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre 2022 metams patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

5. B-SP-292 Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybinei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

6. B-SP-290 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

7. B-SP-291 Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

8. B-SP-285 Dėl negyvenamosios patalpos – mokyklos pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

9. B-SP-295 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

10. B-SP-288 Dėl 2022 metų paskelbimo Sūduvos metais Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

11. B-SP-287 Dėl 2022 metų paskelbimo Jaunimo metais Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė,

mob. tel. 8 682 46 673

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top