Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2021 m. kovo 26 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2021 m. kovo 17  d. potvarkiu Nr. B-MP-34

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2021-03-26, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-76 Dėl pritarimo Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2. B-SP-75 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-66 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-68 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-69 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-77 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-64 Dėl pritarimo Vilkaviškio suaugusiųjų ir jaunimo  mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

8. B-SP-65 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

9. B-SP-86 Dėl pritarimo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro 2020 m. veiklos ataskaitai Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

10. B-SP-71 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

11. B-SP-89 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono priešgaisrinės tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitai Vyriausiasis civilinės saugos specialistas Robertas Fišeris,

tel. (8 342) 60 056

12. B-SP-93 Dėl sutikimo reorganizuoti Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinę mokyklą,  prijungiant ją prie Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

13. B-SP-92 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

14. B-SP-67 Dėl kriterijų lėšų, skirtų 2021 metais konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, perskirstymui nustatymo ir lėšų paskirstymo Vilkaviškio rajono savivaldybėje Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

15. B-SP-85 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

16. B-SP-78 Dėl nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

17. B-SP-84 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1154 „Dėl vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

18. B-SP-88 Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

19. B-SP-87 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B-TS-1353  „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės verslo tarybos sudarymo“ pakeitimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

20. B-SP-83 Dėl pritarimo Kisiniškių kaimo bendruomenės projektui „Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas“ ir dalinio finansavimo  skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

21. B-SP-72 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22. B-SP-73 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilkaviškio ligoninei Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23. B-SP-81 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Vilkaviškio vandenys“ Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24. B-SP-80 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25. B-SP-74 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimo savikainos padidinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26. B-SP-70 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

27. B-SP-82 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-656 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

28. B-SP-90 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

29. B-SP-79 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 metų ataskaitai Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė,

tel. (8 342) 60 191

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top