Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2021 m. gruodžio 22 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2021 m. gruodžio 10 d. potvarkiu Nr. B-MP-126

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2021-12-22, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-319 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

2. B-SP-312 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

3. B-SP-314 Dėl Vilkaviškio savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. B-TS-1179 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

4. B-SP-305 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros, meno projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-320 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. B-TS-890 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-321 Dėl viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ kategorijos nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-298 Dėl Vienkartinės, tikslinės ir sąlyginės finansinės paramos skyrimo  ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

8. B-SP-309 Dėl globos centro ir budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) veiklos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

9. B-SP-302 Dėl socialinės globos išlaidų finansavimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

10. B-SP-301 Dėl Vilkaviškio socialinės pagalbos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

11. B-SP-300 Dėl ilgalaikės (trumpalaikės)  socialinės globos kainos Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namuose patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

12. B-SP-297 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

13. B-SP-318 Dėl pavedimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

14. B-SP-317 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 053

15. B-SP-316 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Laura Nešukaitienė,

tel. (8 342) 60 053

16. B-SP-311 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginio valdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

 

17. B-SP-303 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. B-TS-1196 „Dėl pritarimo Patilčių kaimo bendruomenės rengiamam projektui „Atrask Patilčius“ ir dalinio finansavimo jam skyrimo“ pakeitimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

18. B-SP-310 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro kategorijos nustatymo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

19. B-SP-307 Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

20. B-SP-313 Dėl sutikimo perimti valstybės nematerialųjį ir trumpalaikį materialųjį turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

21. B-SP-306 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22. B-SP-315 Dėl Jono Bendoraičio įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23. B-SP-299 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų 2022–2026 metams nustatymo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

24. B-SP-304 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-518 „Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje viešųjų vietų nustatymo“ pakeitimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

25. B-SP-308 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

 

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top