Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2021 m. gegužės 28 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2021 m. gegužės 18  d. potvarkiu Nr. B-MP-53

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2021-05-28, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-144 Dėl pritarimo Vilkaviškio pradinės mokyklos

2020 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2. B-SP-162 Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro

2020 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-151 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio architektūros biuras“ 2020 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

4. B-SP-146 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2020 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

5. B-SP-150 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2020 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

6. B-SP-147 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

7. B-SP-148 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

8. B-SP-149 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kybartų darna“ 2020 metų veiklos ataskaitai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

9. B-SP-160 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

10. B-SP-158 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

11. B-SP-166 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

12. B-SP-174 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2022 metams Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

13. B-SP-173 Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių nustatymo 2021 metams Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

14. B-SP-175 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

15. B-SP-156 Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems  verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių nustatymo 2022 metams Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

16. B-SP-157 Dėl Vilkaviškio Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. B-TS-1179 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

17. B-SP-155 Dėl Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

18. B-SP-154 Dėl Vilkaviškio muzikos mokyklos  nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-495,  pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

19. B-SP-143 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio  26 d. sprendimo Nr. B-TS-91 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbo laiko derinimo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

20. B-SP-165 Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro nuostatų pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

21. B-SP-161 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. B-TS-532 „Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro struktūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

22. B-SP-164 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1385 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

23. B-SP-163 Dėl sutikimo pratęsti L. D. gyvenimo laikotarpį Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

24. B-SP-145 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

25. B-SP-142 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo projektų ir veiklos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

26. B-SP-159 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

27. B-SP-169 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

28. B-SP-170 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kybartų socialinių paslaugų centrui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

29. B-SP-172 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

30. B-SP-168 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo ir likvidavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

31. B-SP-171 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo ir likvidavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

32. B-SP-153 Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo, vėjo jėgainių išdėstymo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje plano patvirtinimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

33. B-SP-152 Dėl pasiūlymų dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

34. B-SP-176 Dėl pavadinimų suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės Gižų seniūnijos kaimų gatvėms Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

35. B-SP-167 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. B-TS-378 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

36. B-SP-180 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TB-65 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Laura Nešukaitienė

tel. (8 342) 60 053

37. B-SP-179 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-62 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo ir pirmininko skyrimo“ 1 punkto pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Laura Nešukaitienė

tel. (8 342) 60 053

38. B-SP-178 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1383 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Laura Nešukaitienė

tel. (8 342) 60 053

39. B-SP-177 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė,

mob. tel. 8 682 46 673

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

 

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top