Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2021 m. birželio 25 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2021 m. birželio 14 d. potvarkiu Nr. B-MP-64

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2021-06-25, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-194 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

2. B-SP-193 Dėl pritarimo Vilkaviškio muzikos mokyklos

2020 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

3. B-SP-195 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono sporto mokyklos

2020 metų veiklos ataskaitai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

4. B-SP-211 Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

5. B-SP-190 Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

6. B-SP-192 Dėl pritarimo Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

7. B-SP-191 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

8. B-SP-210 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

9. B-SP-218 Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“ 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

10. B-SP-213 Dėl Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

11. B-SP-214 Dėl Vilkaviškio pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

12. B-SP-212 Dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

13. B-SP-189 Dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

14. B-SP-196 Dėl Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“  nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

15. B-SP-188 Dėl Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro  nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-1148,  pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

16. B-SP-187 Dėl Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos  nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. B-TS-1067,  pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Žydrė Žilinskienė,

tel. (8 342) 60 090

17. B-SP-208 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

18. B-SP-205 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Laura Nešukaitienė

tel. (8 342) 60 053

19. B-SP-206 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. B-TS-492 „Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ 1 punkto pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Laura Nešukaitienė

tel. (8 342) 60 053

20. B-SP-198 Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Pagramdų kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos (MSNA) nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Lina Inkratienė,

tel. (8 342) 66 194

21. B-SP-209 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

22. B-SP-184 Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

23. B-SP-186 Dėl projekto „Vilkaviškio rajono Serdokų ir Keturvalakių kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimo ir dalinio finansavimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

24. B-SP-185 Dėl buto pirkimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25. B-SP-203 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26. B-SP-199 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centrui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

27. B-SP-200 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centrui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

28. B-SP-201 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Vilkaviškio pradinei mokyklai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

29. B-SP-204 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Vilkaviškio vandenys“ Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

30. B-SP-197 Dėl siūlymo UAB „Vilkaviškio vandenys“ išpirkti iš savininko vandens tiekimo infrastruktūros objektą Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

31. B-SP-202 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo ir likvidavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

32. B-SP-207 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. B-TS-656 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo“ pakeitimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė,

tel. (8 342) 60 197

33. B-SP-215 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-518 „Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje viešųjų vietų nustatymo“ pakeitimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

34. B-SP-217 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

35. B-SP-216 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-691 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

 

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top