Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2021 m. balandžio 30 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2021 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. B-MP-46

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2021-04-30, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-113 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

2. B-SP-111 Dėl pritarimo Vilkaviškio  „Aušros“ gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-109 Dėl pritarimo Vilkaviškio  r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-104 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Pilviškių  „Santakos“ gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-99 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-98 Dėl pritarimo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-96 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

8. B-SP-95 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

9. B-SP-97 Dėl pritarimo Vilkaviškio r. Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitai Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

10. B-SP-125 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

11. B-SP-132 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

12. B-SP-133 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

13. B-SP-123 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės (tarybos ir mero) 2020 metų veiklos ataskaitai Savivaldybės meras Algirdas Neiberka,

tel. (8 342) 60 062

14. B-SP-122 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos ir Administracijos direktoriaus  2020 metų veiklos ataskaitai Savivaldybės administracijos direktorius

Vitas Gavėnas,

tel. (8 342) 60 062

15. B-SP-121 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai Savivaldybės kontrolierė

Rima Sakalauskienė,

tel. (8 342) 60 085

16. B-SP-124 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B-TS-674 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

17. B-SP-103 Dėl ilgalaikės paskolos investicijų projektams finansuoti Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

18. B-SP-112 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

19. B-SP-102 Dėl mokinių nemokamo maitinimo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

20. B-SP-108 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1338 patvirtinto paramos mokinio reikmenims įsigyti Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

21. B-SP-110 Dėl Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos  nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. B-TS- 56,  pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

22. B-SP-105 Dėl Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

23. B-SP-107 Dėl Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

24. B-SP-106 Dėl  Vilkaviškio rajono Pajevonio pagrindinės mokyklos reorganizavimo  prijungimo būdu prie Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

25. B-SP-128 Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes 2021 metais, paskirstymo kriterijų nustatymo ir lėšų paskirstymo Vilkaviškio rajono švietimo įstaigoms Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

26. B-SP-136 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. B-TS-525 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose  2020–2021 mokslo metais“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

27. B-SP-118 Dėl pritarimo Karklinių kaimo bendruomenės projektui „Karklinių bendruomenės namų pritaikymas bendruomeninio verslo vystymui“ ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

28. B-SP-127 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. B-TS-163 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

29. B-SP-116 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-252 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

30. B-SP-126 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

31. B-SP-115 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir jo pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešame aukcione Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

32. B-SP-135 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B-TS-1210 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilkaviškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

33. B-SP-134 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

34. B-SP-100 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

35. B-SP-101 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčio tvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

36. B-SP-114 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2021-2025 metų energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

37. B-SP-117 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“  2020–2021 metų investicijų plano į Vilkaviškio šilumos ūkį derinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

38. B-SP-119 Dėl įgaliojimų, valdant viešąjį transportą, suteikimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

39. B-SP-138 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

40. B-SP-137 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė,

mob. tel. 8 682 46 673

41. B-SP-130 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

42. B-SP-131 Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties tarp valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos pasirašymui Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

43. B-SP-140 Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Vilkaviškio ligoninei Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

44. B-SP-139 Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centrui Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

45. B-SP-141 Dėl  kandidatės gauti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą suteikimo

viešajai įstaigai Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centrui

Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

46. B-SP-129 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-86 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo Bendrojo skyriaus vedėja Dileta Kviesulaitienė,

tel. (8 342) 60 191

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

 

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

 

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top