Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2020 m. sausio 31 d. 10 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2020 m. sausio 23 d. potvarkiu Nr. B-MP-1

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2020-01-31, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-3 Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metais Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

2. B-SP-14 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo papildymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-21 Dėl pritarimo papildomo susitarimo prie 2018 m. spalio 4 d. Memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą pasirašymui Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-9 Dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

5. B-SP-8 Dėl pritarimo socialinės priežiūros kainoms Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų vaikų globos namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

6. B-SP-19 Dėl reagavimo į savižudybių riziką Vilkaviškio  rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

7. B-SP-20 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. B-TS-1383 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Sandra Žaldarienė,

tel. (8 342) 60 096

8. B-SP-11 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

9. B-SP-12 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

10. B-SP-389 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

11. B-SP-23 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

12. B-SP-2 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto

valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

13. B-SP-5 Dėl prašymo perduoti Vilkaviškio rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise žemės sklypus Viešųjų pirkimų ir turto

valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

14. B-SP-6 Dėl valstybės turto perėmimo Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn Viešųjų pirkimų ir turto

valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

15. B-SP-1 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto

valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

16. B-SP-10 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto

valdymo skyriaus vedėjas

Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

17. B-SP-4 Dėl projekto „Sporto – žaidimų erdvės įrengimas Vilkaviškyje“ įgyvendinimo ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

18. B-SP-15 Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Vilkaviškio r. Kybartų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

19. B-SP-16 Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės saulės jėgainės įrengimas Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

20. B-SP-24 Dėl pritarimo projekto „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

21. B-SP-7 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

22. B-SP-13 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-116 „Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamosios vietovės pavadinimo keitimui“ pakeitimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, pavaduojantis Skyriaus vedėją,

Edmundas Rumbinas,

tel. (8 342) 60 203

23. B-SP-22 Dėl Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

24. B-SP-17 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. B-TS-6 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

25. B-SP-18 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. B-TS-5 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo Personalo skyriaus vedėja

Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067


Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

https://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Posėdžio darbe kviečiami dalyvauti rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, įmonių vadovai, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, dvasininkijos atstovai, pareiškimų rajono Savivaldybės tarybai autoriai.

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

 

Pasidalinkite

Scroll to Top