Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2020 m. rugsėjo 25 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2020 m. rugsėjo 17 d. potvarkiu Nr. B-MP-71

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020-09-25, 10.00 VAL.,

D A R B O T V A R K Ė

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-245 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2. B-SP-251 Dėl Vilkaviškio muzikos mokyklos nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. Rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-495 ,,Dėl Vilkaviškio muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

3. B-SP-252 Dėl mokesčio dydžio už Vilkaviškio muzikos mokyklos teikiamą neformalųjį suaugusiųjų švietimą nustatymo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

4. B-SP-258 Dėl Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinės  mokyklos  struktūros pertvarkymo, nuostatų 13 punkto pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

5. B-SP-278 Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metais Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-259 Dėl papildomų lengvatų suteikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams, turintiems šeimos kortelę, tvarkos aprašo patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

7. B-SP-248 Dėl vidutinių kietojo kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens ruošimo išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

8. B-SP-250 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. B-TS-214 „Dėl būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

9. B-SP-255 Dėl sutikimo pratęsti V. D gyvenimo laikotarpį VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

10. B-SP-254 Dėl sutikimo pratęsti N. N gyvenimo laikotarpį VšĮ Alvito Šv. Kazimiero namuose Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

11. B-SP-256 Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

12. B-SP-257 Dėl Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro struktūros patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

13. B-SP-273 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

14. B-SP-274 Dėl leidimo įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

15. B-SP-253 Dėl buto pardavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

16. B-SP-249 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

17. B-SP-264 Dėl UAB „Sanus“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

18. B-SP-270 Dėl V. Jalinsko individualios įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

19. B-SP-269 Dėl Ritos Jankauskienės stomatologino kabineto atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

20. B-SP-268 Dėl O. K. Greimienės individualios įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

21. B-SP-267 Dėl V. Galeckienės individualios įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22. B-SP-266 Dėl Jono Bendoraičio įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23. B-SP-265 Dėl Alinos Burbienės individualios įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24. B-SP-263 Dėl Gintarės Kinderienės įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25. B-SP-262 Dėl D. Žitkauskienės individualios įmonės atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26. B-SP-272 Dėl (nuasmeninta) atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

27. B-SP-271 Dėl (nuasmeninta) atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

28. B-SP-260 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano patvirtinimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė

tel. (8 342) 60 081

29. B-SP-261 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bei Vilkaviškio, Kybartų  ir Virbalio miestų teritorijų bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų aprobavimo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto funkcijas,

Vita Valaitienė

tel. (8 342) 60 081

30. B-SP-277 Dėl prekybos ar paslaugų teikimo  Vilkaviškio mieste, viešųjų vietų schemos patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

31. B-SP-275 Dėl pritarimo rengti techninį projektą „Mišrių socialinių paslaugų centro įrengimas pastate, esančiame Mokyklos g. 6, Šiaudiniškių k., Vilkaviškio r. sav. (unikalus Nr. 3998-2008-3012), pakeičiant pastato paskirtį“ Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

32. B-SP-276 Dėl pritarimo Asociacijos „Pagalba ir Partnerystė“ projektui „Pagalba ir partnerystė – kaimo žmogui“ ir dalinio finansavimo  skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

33. B-SP-247 Dėl pritarimo projekto „Saugok sveikatą, kol jaunas – 2“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

34. B-SP-246 Dėl pritarimo projekto „Šakių, Vilkaviškio ir Kazlų Rūdos savivaldybių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

35. B-SP-244 Dėl Vilkaviškio rajono priemiestinio ir Vilkaviškio miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašų patvirtinimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

    Informacijos, pareiškimai, paklausimai  

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

Posėdžio darbe kviečiami dalyvauti rajono Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, seniūnai, įstaigų, įmonių vadovai, politinių partijų, visuomeninių judėjimų, dvasininkijos atstovai, pareiškimų rajono Savivaldybės tarybai autoriai.

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top