Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2020 m. rugpjūčio 28 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2020 m. rugpjūčio 20  d. potvarkiu Nr. B-MP-61

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020-08-28, 10.00 VAL.,

DARBOTVARKĖ

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-205 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto vykdymo, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, lėšų ir turto naudojimo teisėtumo audito išvados Savivaldybės kontrolierė

Rima Sakalauskienė

tel. (8 342) 60 085

2. B-SP-222 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

3. B-SP-203 Dėl  Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

4. B-SP-226 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

5. B-SP-208 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. B-TS-314 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

6. B-SP-207 Dėl laikino atokvėpio paslaugų organizavimo ir teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

7. B-SP-235 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo ne konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

8. B-SP-223 Dėl pritarimo dalyvauti konkurse-projekte „Išmanusis miestas“  ir finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

9. B-SP-224 Dėl pritarimo Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubo kartu su partneriu viešąja įstaiga Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru įgyvendinamam projektui „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ ir dalinio finansavimo  skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

10. B-SP-225 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių ir mokinių skaičiaus Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2020–2021 mokslo metais patikslinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

11. B-SP-213 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės profesinio mokymo rėmimo fondo įsteigimo, nuostatų patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

12. B-SP-206 Dėl Vilkaviškio r.  Pilviškių „Santakos“ gimnazijos  nuostatų, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-1149„Dėl Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo“,  14 punkto pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

13. B-SP-212 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. B-TS-1216 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

14. B-SP-233 Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

15. B-SP-234 Dėl pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuri užtikrins asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems, paskyrimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

16. B-SP-240 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės 2020-2022 metų programos patvirtinimo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Rasa Širvienė,

tel. (8 342) 60 093

17. B-SP-202 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių pakeitimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

18. B-SP-230 Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio šilumos tinklai“ įstatinio kapitalo didinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

19. B-SP-228 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

20. B-SP-229 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto suvestinės ataskaitos tvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

21. B-SP-232 Dėl sutikimo įregistruoti buveinės adresą Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22. B-SP-204 Dėl buto pardavimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

23. B-SP-211 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. B-TS-1113 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

24. B-SP-216 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

25. B-SP-221 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

26. B-SP-215 Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

27. B-SP-209 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

28. B-SP-210 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. B-TS-142 ,,Dėl prašymo perduoti Vilkaviškio  rajono savivaldybei patikėjimo teise valdyti kitos paskirties valstybinės žemės sklypus“ pakeitimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

29. B-SP-218 Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

30. B-SP-219 Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinei mokyklai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

31. B-SP-220 Dėl turto perdavimo Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijai Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

32. B-SP-214 Dėl leidimo įsigyti lengvąjį automobilį Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

33. B-SP-217 Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

34. B-SP-231 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d.  sprendimo Nr. B-TS-579 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

35. B-SP-236 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. B-TS-243 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

36. B-SP-227 Dėl  Vilkaviškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

37. B-SP-242 Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje viešųjų vietų nustatymo Juridinio skyriaus vedėja Vilma Kolpakovienė,

tel. (8 342) 60 099

38. B-SP-239 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. B-TS-240 „Dėl įgaliojimo organizuoti švietimo įstaigų vadovų konkursus“ pripažinimo netekusiu galios Personalo skyriaus vedėja Aušra Sinkevičienė,

tel. (8 342) 60 067

39. B-SP-241 Dėl kandidatūros teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ Bendrojo skyriaus vedėja

Dileta Kviesulaitienė,

tel. (8 342) 60 191

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

Pasidalinkite

Scroll to Top