Vilkaviškio rajono savivaldybės

Skelbimai

2020 m. lapkričio 27 d. 10.00 val. šaukiamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdis

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės mero

2020 m. lapkričio 19  d. potvarkiu Nr. B-MP-86

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO

2020-11-27, 10.00 VAL., D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr. Projekto

Nr.

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. B-SP-318 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

2. B-SP-328 Dėl Vilkaviškio Savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. B-TS-1179 „Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

3. B-SP-309 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baltisches Haus“ atleidimo nuo žemės mokesčio Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

4. B-SP-325 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autoklubas“ valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

Vilija Tautvydienė,

tel. (8 342) 60 195

5. B-SP-313 Dėl Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro nuostatų pakeitimo  ir naujos redakcijos patvirtinimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

6. B-SP-323 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1280 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Alma Finagėjevienė,

tel. (8 342) 60 087

7. B-SP-321 Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

8. B-SP-322 Dėl maitinimo ir medikamentų normatyvų Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centre 2021 metams patvirtinimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

9. B-SP-306 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. B-TS-65 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudėties patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

10. B-SP-305 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. Sprendimo Nr. B-TS-1105 „Dėl išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Socialinės paramos skyriaus vedėja

Simona Bikaitė,

tel. (8 342) 60 098

11. B-SP-316 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės stebėtojų tarybos sudėties sudarymo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Inga Gudynaitė

tel. (8 342) 60 053

12. B-SP-315 Dėl viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties sudarymo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Inga Gudynaitė

tel. (8 342) 60 053

13. B-SP-324 Dėl viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties sudarymo Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Inga Gudynaitė

tel. (8 342) 60 053

14. B-SP-308 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

15. B-SP-329 Dėl UAB „Viktorijos kepyklėlė“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto nuomos mokesčio Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

16. B-SP-327 Dėl buto pirkimo Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

17. B-SP-319 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį  viešajai įstaigai Vilkaviškio ligoninei Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

18. B-SP-330 Dėl  turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį  viešajai įstaigai Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centrui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

19. B-SP-320 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centrui Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

20. B-SP-331 Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

21. B-SP-326 Dėl sutikimo likviduoti viešąją įstaigą Nemuno euroregiono Marijampolės biurą Viešųjų pirkimų ir turto valdymo

skyriaus vedėjas Valdimaras Bakutis,

tel. (8 342) 60 027

22. B-SP-333 Dėl pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitai Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

23. B-SP-317 Dėl pritarimo projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Virbalio pagrindinėje mokykloje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

24. B-SP-314 Dėl pritarimo projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Gražiškių gimnazijoje“ rengimui, įgyvendinimui ir dalinio finansavimo skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

25. B-SP-307 Dėl pritarimo Sūdavos kaimo bendruomenės projektui „Socialinės paslaugos kaimo gyventojams“ ir dalinio finansavimo  skyrimo Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Jurga Grigaliūnaitė,

tel. (8 342) 60 199

26. B-SP-312 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programos patvirtinimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

27. B-SP-311 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-567 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“, pakeitimo Ekologas (vyriausiasis specialistas)

Darius Bunikis,

tel. (8 342) 60 073

28. B-SP-310 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. B-TS-105 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Žemės ūkio skyriaus vedėja

Lina Grygelaitienė,

tel. (8 342) 66 066

29. B-SP-332 Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų ir tarifų nustatymo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

 

30. B-SP-334 Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. B-TS-554 „Dėl Vilkaviškio rajono priemiestinio ir Vilkaviškio miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, vykdant keleivinio kelių transporto viešąsias paslaugas, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys,

tel. (8 342) 60 059

 

Informacijos, pareiškimai, paklausimai

 

Sprendimų projektų tekstus ir papildomą medžiagą rasite paspaudę žemiau pridedamą nuorodą:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.projektai_l?p_org=625

 

Algirdas NEIBERKA

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras

Pasidalinkite

Scroll to Top